Skip to main content

Przypominam Marka Edelmana

portret użytkownika Z sieci

Dziś Rocznica Powstania wybuchu Powstania. Pojawiło się wiele publikacji na ten temat. Ja chciałbym przypomnieć postać Marka Edelmana, Bohatera tego Powstania, a mego bardzo trudnego Przyjaciela. W młodości Należał do młodzieżówki BUNDu a po osiągnieciu pełnoletności do BUNDu, czyli do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego. Była to partia socjalistyczna, współpracująca z PPS, niechętna komunistom. Powiedział mi kiedyś, ż BUND ogłosił oświadczenie protestujące przeciw wkroczeniu Armii Sowieckiej do Polski w 1939 r.

Oddanie Gojom Adama Michnika jest jakimś światłem w tunelu?

portret użytkownika witold k

Oddanie Gojom p. Adama Michnika jest jakimś światłem w tunelu, czy jedynie znakiem mówiącym że Żyd nie może Żyda postawić przed sądem Goi.

O Adasiu; twórcy pierwszego - po jego ziomku – Cyrankiewiczu bon motu „Ciemnogród” następnie „Oszołomy” pisałem wiele razy. Ostatecznie rozprawiłem się z dziadostwem po tym jak jeździli sobie pod nickiem „misiewicze”. Wspomniałem o misiewiczach Judeopolonii; w tym o Adasiu M wożonego po Europie od najmłodszych lat; szykowanego jak się okazało na następcę „Trybuny Ludu” - „Gazety Wyborczej”.

portret użytkownika witold k

Antypolski marsz w Kaliszu

mamipulacja.jpg

Media pod fałszywym jak zawsze tytułem informują o wydarzeniu zapóźnionym; politycznie, merytorycznie, ideowo. Marsz nie był antysemicki a antyżydowski w istocie antypolski. To po pierwsze. Użyte hasła o śmierci, o wrogach wykazują niebywałą antypolską prowokację. Niszczą wiekową katolickość (powszechność, otwartość) Polski.

Polska zaaprobowała niemoralną, antysemicką ustawę

portret użytkownika witold k

Oto w tym zdaniu mamy potężny błąd - Goja jak powie Żyd, demokraty jak powie mason podatnika jak powie konserwatysta.

Nie uważam, żeby Polska z ca 1000 letnim poślizgiem wygoniła Żydów z kraju. Swego czasu wszyscy to robili.

Słowo to z tytułu wpisu - to aktualna wypowiedź urzędnika Izraela. Potężny błąd to to, że nikt na świecie nigdy nie wytrącił politykom Izraela ich bon motów manipulujących świat, który zamiast wylądować wokół Zamościa (układ: pieniądze Żydów decyzje oficerów faszystów) wylądował w Palestynie.

Melduję posłusznie, że będę dezerterować…

portret użytkownika Z sieci

Władze Rzeczypospolitej na różne sposoby przyczyniły się do utworzenia państwa Izrael – i to wbrew woli i wyraźnym zakazom władz brytyjskich. Do Armii Andersa zgłaszali się z łagrów przedwojenni obywatele Polski. Związek Sowiecki narzucił wszystkim mieszkańcom okupowanych ziem obywatelstwo swego kraju, ale po umowie Sikorski-Majski przywrócił je tylko etnicznym Polakom. Interwencje Rządu RP w Londynie były bezskuteczne. Czekiści tropili i wyłapywali Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Tatarów i Ormian. Blokując ich ewakuację z Armią Polską.

Adam Michnik zagrożony?

portret użytkownika Z sieci

Aż trudno uwierzyć. Przez ponad 30 lat było oczywiste, że „Gazeta Wyborcza to Adam Michnik, a Adam Michnik to Gazeta Wyborcza”. A tu – jakaś sensacyjna zmiana. Adam Michnik prowadzi publiczną walkę z Wydawnictwem Agora, którą sam zakładał i która jest właścicielem GW. Stracił kontrolę nad Agorą, gdy „puścił ją na giełdę”. Zarobił niemało, ale zapłacił za to swą władzą. Przez lata tego nie dawało się odczuć. Adam Michnik miał zapewnione „dożywocie” jako Redaktor Naczelny GW. A GW była potęgą. Niemal każdego w Polsce mogła „wynieść na wyżyny” lub zniszczyć w ciągu kilku dni. Co się stało?

Szowinizm żydowski

portret użytkownika witold k

Parobek Izraela (USA) jak i sam Izrael, w tych dniach, dał popis swojej; dziwnie tolerowanej w świecie Goi chorej - zdaje się ciągle błądzącej po pustyni - urojonej wyższości nad Gojem, Semitą, Muzułmaninem... Dzieje się tak, dlatego, że Żyd w przeciwieństwie do innych narodowości - kultur zachowuje ślepe posłuszeństwo politycznej władzy. Tu uwaga - robią to także Żydzi z pochodzenia np. w większości polscy Żydzi. To na sumieniu tychże spoczywa odpowiedzialność za żydowskie oszołomstwo. Jasne, że nawiązuje do urojonych oczekiwań od Polski… żywicielki.

Zlikwidować tak zwane Państwo Izrael

portret użytkownika witold k
Międzymorze.jpg

z naszego archiwum

Niewierna Córka Kościoła, jak jakiś szaleniec w zaparte... Kiedy i kto zaaresztuje Maniutka Europy, że tak zapytam.

Powstanie w getcie warszawskim

portret użytkownika Z sieci

Powstanie w Getcie Warszawskim trwało od 19 kwietnia do 16 maja 1943. Było pierwszym miejskim powstaniem w Europie okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką. Bezpośrednią przyczyną jego wybuchu była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach niemieckiego planu zagłady Żydów. Getto otoczono murem w kwietniu 1940 r. W kolejnych miesiącach do getta warszawskiego zwożono Żydów z terenu okupowanej przez Niemców Polski – w tym także z Łodzi. Do marca 1941 zgromadzono tu ok. 460 tys. osób. 22 lipca 1942 Niemcy rozpoczęli wywózki jego mieszkańców do obozu zagłady w Treblince.

Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej

portret użytkownika witold k
Sejm_RP.jpg

No i co. To dziadostwo!, w sumie, nie możemy być zdziwieni, ponieważ nie ma w nazwie o jaką rzeczpospolitą idzie. Zrugałem, niegdyś pana Grzegorza od Braunów za jego występy przed Izraelem - pod placówką przed Oświęcimiem.

Tak więc nie mogę nie zadać pytania o co chodzi w tymże zespole jak idzie o pretensje w sprawie powołania pani Szydło w skład rady w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

To po pierwsze niedźwiedzia przysługa wobec eksterytorium Izraela w Polsce. Nie jest możliwe aby polska strona nie ustaliła, tej kandydatury, z żydowską bezpieką.

Subskrybuj zawartość