Skip to main content

Witold Kowalczyk

Ten pieronek ma rację, Polska jest zadymiona

portret użytkownika witold k
XXX.JPG

Nie bardzo wiadomo, kto zadymia a kto oddymia. Ostre starcie w państwie (jak mówią POPIS wiele w tym racji), przy okazji XXX rocznicy powstania Solidarności, bynajmniej nie oddymiło naszej współczesnej historii... Dlaczego – bo za dużo mamy pieronków a za mało aniołków.

Historia lat osiemdziesiątych...

portret użytkownika witold k

Zapraszam do wypowiedzi na temat naszej historii z lat stanu wojennego. Jeśli można dłuższe: arty, wpisy, biografie z tego tematu proszę wpisywać jako blog, a tu załączać link. Co trafniejsze i ważniejsze bogatsze w dokumenty, fakty, daty, przeniesiemy do Wikipedii.

19 czerwca 2008

Encyklopedia Piotrkowian czasu przełomu

portret użytkownika witold k
biorgamy.gif

Biogramy Piotrkowian

Pytanie. Czy XXX lat od największego (w naszych dziejach) zrywu Polaków... solidarnościowej pokojowej rewolucji nie nakazuje nam pozbierać się... Odpowiadam. Tak nakazuje. Od lat namawiam do zapisywania naszej lokalnej historii. Wielu to robi. Chyba jednak w domowym zaciszu bądź na prośbę instytucji zwłaszcza IPN.

Solidarność dziś...

portret użytkownika witold k

Ogłoszona przez Solidarność manifestacja w dn. 29 sierpnia 2008 w Warszawie to doskonała okazja do refleksji nad naszą historią i celach... Zapraszam do dyskusji: do wspomnień, dokumentów, analiz...

Zasłużony dla Solidarności

portret użytkownika witold k

To tytuł szacunku wyrażonego w medalu NSZZ”Solidarność”, jakim XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” - Wadowice AD 2008 odznaczył znamienite na przestrzeni historii - postaci Solidarności.

Wśród odznaczonych jest Piotrkowianin z nadania i wyboru, Ks. Kanonik Remigiusz Wysocki. Ksiądz Remigiusz, jak go Piotrkowianie znamy jest postacią, która jak powiem – w „ciszy” robi swoje. Tak było i tak jest. Każdy powie ksiądz Solidarności. Prawdę powie.

Historia; nam współczesna... lata osiemdziesiąte XX w

portret użytkownika witold k

Chciałbym rozpocząć cykl wypowiedzi Piotrkowian, uczestników wydarzeń nam współczesnych. Tych, którzy w latach wskazanych (i wcześniejszych... cały PRL np. przesiedlenia, nakazy...) czynnie funkcjonowali i ich dzieci, dla których to historia z rodzinnego gniazda.

Najgorsze jest to, o czym się nie mówi

portret użytkownika witold k
herbPT.svg.png

W XXX rocznicę Solidarności

Wszyscy wiedzą, o co chodzi, a nie wiadomo, o co chodzi - jak śpiewał artysta. Rzecz o naszym piotrkowskim (polskim) padole w kontekście kolejnych, samorządowych i nie tylko wyborów... o tym jak szybko spauperyzowaliśmy narodowe nadzieje: solidarności, rzeczpospolitej samorządnej, gospodarczej, autentycznej publicznej debaty.

GŁUPI...

portret użytkownika witold k
dobrzynski.jpg

Myśleli, że jak skompromitują – głupi, to poprawi im się... Głupi.
Moherami was nazwali – głupi. Jak ci przed nimi – zaplutymi karłami – głupi!
A ten dobrze wżeniony – głupi, watahę chciał dożynać – głupi.
Byli pewni – głupi, że jak posprzątają po Smoleńsku – głupi, że jak swojego wsadzą – głupi.
To watahę dorżną – głupi.
Że jak ostatni już punkt pamięci po znienawidzonym usuną – głupi. To raj nastąpi – głupi. Duchowieństwo zaangażowali – głupi.

25 lat duszpasterstwa zawodowego - głos w dyskusji

portret użytkownika witold k
logo Nazaret.jpg

Na podstawie co najmniej 25 lat obserwacji czynnej: przemyśleń, troski, poniekąd elementów załamania dotarłem do potrzeby zabrania głosu. O czym mowa. Mowa o wielkim narodowym przebudzeniu – o Polskim Sierpniu 80', który rozjechany gąsienicami Junty Wojskowej schował się w Kościele. Jan Paweł II na owe przebudzenie, które poniekąd (Niech zstąpi Duch... 1979) sam uruchomił, odpowiedział Adhortacją Apostolską CHRISTIFIDELES LAICI

Wyspy wolności – duszpasterstwo zawodowe

portret użytkownika witold k
nazaret.gif

Nic się nie zmieniło. Tak, jak to było w latach PRL – np. akademickie, także w osiemdziesiątych - ludzi pracy, tak i dziś: duszpasterstwo zostaje bastionem wolności. Niedocenionym bastionem, chronionym przez mojżeszowe tablice i swych Patronów.

Subskrybuj zawartość