Skip to main content

Ryszard Wyczachowski

portret użytkownika Ryszard W.

Wspomnienie

Ks Jan.jpg

z naszego archiwum

portret użytkownika Ryszard W.

XXV Rocznica Śmierci ks. Jana

Ks. Jan Umiński

Oświadczenie

W tych dniach dotarła do mnie informacja o tym, że jest grono osób, które podejmuje się przypomnienia młodym rodakom Postaci ks. Jana Umińskiego. Chcę podziękować za inicjatywę i zadeklarować swoją pomoc, na miarę możliwości.

Ryszard Wyczachowski

20 marca 2015

Narodziny „Solidarności” w Bełchatowie

portret użytkownika Ryszard W.
Solidarnosc_logo.gif

z naszego archiwum

Bełchatów, sierpień 2006 roku

Część I
Zarys działalności do czasu wprowadzenia stanu wojennego.
Pewne fakty i zdarzenia

portret użytkownika Ryszard W.

Decyzja

Decyzja
Wszystkich tych, którzy zostali przeze mnie zaprzysiężeni w stanie wojennym zwalniam ze złożonej przysięgi.Nie istnieją już bowiem struktury, które tą przysięgę warunkowały.

Ryszard Wyczachowski
Bełchatów 13.12.2010

Wyjaśnienie

portret użytkownika Ryszard W.

Stwierdzam, że informacja zamieszczona na stronie internetowej „trybunalscy.pl”, pod tytułem Narodziny Solidarności” w Bełchatowie II,

od słów „Kontakty ze Śląskiem nadal się rozwijały" (...)
do słów „Stanisław Bukowski jakoś się od tego uchronił"

jest nie prawdziwa.

Zostałem wprowadzony w błąd.

Ryszard Wyczachowski

portret użytkownika witold k
wyczachowski.jpg

Szanowni czytelnicy trybunalskich.pl przedstawiam państwu znamienitą postać czasu polskiego przełomu. Pana Ryszarda Wyczachowskiego, z którym dane mi było współpracować.

Zrodził się pomysł aby wzorem "Encyklopedii Solidarności" powołać regionalną encyklopedię i spróbować spojrzeć do tyłu na naszą lokalną współczesną historię. Pokazać wartościowych ludzi, ich pracę i doświadczenie. Ryszard jak zawsze, poparł projekt. Tym samych umożliwił w praktyce powstanie naszej lokalnej encyklopedii.

Oświadczenie

portret użytkownika Ryszard W.
solidarność.JPG

Ryszard Wyczachowski
Oś. 1-go maja 3/30
97-300 Bełchatów

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym w Bełchatowie

Stosownie do okoliczności, które niżej podaję z dniem 12. stycznia 2010 roku, składam rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie.

Po pierwsze:

Grupa Robocza KK (część II)

portret użytkownika Ryszard W.
solidarność.JPG

Wiele spraw „ciemnych” już się wyjaśniło, ale wiele nadal czeka na wyjaśnienie. W pracach Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „S” z Regionu Piotrkowskiego bezpośrednio uczestniczyli: Zbigniew Mroziński jako stały członek Grupy i Ryszard Wyczachowski. W mniejszym stopniu Witold Kowalczyk i Marek Łukaniuk. Byli również inni, którzy w prace Grupy Roboczej KK włączali się w zależności od potrzeb.

Grupa Robocza dokumenty

portret użytkownika Ryszard W.
solidarność.JPG

w załącznikach kilka przykładowych dokumentów GR

Subskrybuj zawartość