Skip to main content

Paweł Kendra

Liczy się człowiek…

logo800.jpg

Liczy się człowiek…
Dominik Dratwa urodził się 3 sierpnia 1889 r. w Milejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Był synem Józefa Dratwy i Anny Gumiennej. Zanim został uznanym polskim pedagogiem, oddanym działaczem społecznym, samorządowcem oraz politykiem, w okresie międzywojennym piastował zaszczytną godność posła na Sejm II, III i IV kadencji.

„Ja byłem w łączności…”

logo800.jpg

Wacław Nowakowski urodził się 26.04.1914 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Z zawodu był zecerem wykonującym skład ręczny na potrzeby druku typograficznego. Zajęcie to wymagało dużej koncentracji oraz idealnego skupienia się na pracy. Do niezwykłych umiejętności zecera należało m.in. biegłe czytanie tekstu jednocześnie do góry nogami i w odbiciu lustrzanym.

Orędownik Konstytucji 3 Maja czyli słów kilka o Tomaszu Maruszewskim

logo800.jpg

Orędownik Konstytucji 3 Maja czyli słów kilka o Tomaszu Maruszewskim.

Konstytucja 3 Maja, jako prawo „nie wypadła z głowy pojedynczego mędrka, czy z ust kilku rozprawiaczy, ale wyjęta była z serca wielkiej masy”. Mimo, że uchwała majowa opierała się w zasadniczych zrębach na koncepcjach Kołłątaja, to trudno nie zgodzić się z przytoczonymi powyżej słowami Adama Mickiewicza, bowiem gdyby nie współpracownicy Kołłątaja oraz ich zabiegi propagandowe, to mieszczaństwo nie podjęłoby walki o prawa polityczne oraz likwidację istniejących ograniczeń.

Stefan Batory czyli kilka luźnych uwag dotyczących związków monarchy z Piotrkowem

logo800.jpg

Stefan Batory, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki, a także książę siedmiogrodzki. Tak brzmiała pełna, oficjalna tytulatura pogromcy Iwana IV, reorganizatora armii, orędownika szkolnictwa jezuickiego, który po dziś dzień uchodzi za reformatora wymiaru sprawiedliwości.

STANISŁAW MARCIN GĄSIOR - Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego

logo800.jpg

STANISŁAW MARCIN GĄSIOR - Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego

„… Przybył tu z Tomaszowa, objął stary Zamek,
By dzieło muzealne wielkich poprzedników
Rozwinąć i ukazać – nawet od antyku
Przez długie dzieje grodu: choćby ich ułamek …”

Rafał Orlewski „Pan na Zamku”, Laureaci Złotej Wieży Trybunalskiej 1971-2000, Biblioteka Piotrkowska, Piotrków Trybunalski, 2001, s.40.

Trzej Królowie na zamku w Piotrkowie...

logo800.jpg

Trzej Królowie na zamku w Piotrkowie...

Michał Rawita Witanowski - człowiek, bez którego w 2017 r. nie byłoby 800 lecia.

logo800.jpg

Michał Rawita Witanowski - człowiek, bez którego w 2017 r. nie byłoby 800 lecia.

Z wykształcenia farmaceuta, z pasji: archiwista, muzealnik i bibliofil. Z potrzeby serca społecznik i filantrop, z zamiłowania historyk, regionalista, krajoznawca. Człowiek instytucja, którego efektami pracy można by obdarzyć kilka osób.

Na Święta i Nowy rok

Życzenia wspaniałych rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu podróży i wypraw w nieznane
na nadchodzący Nowy Rok 2014

w imieniu Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim
przesyła:

Paweł Kendra

Wiosenny Zlot Młodzieży

08.06.2013 09:00
08.06.2013 16:00
PTTK logo.jpg

Wiosenny Zlot Młodzieży

R E G U L A M I N
Wiosennych Marszów na Orientacje
Cztery Pory Roku – Wiosna 2013

1. Cel i charakter imprez:
- popularyzacja i upowszechnianie marszów na orientację,
- organizacja czynnego wypoczynku i rekreacji dla młodzieży szkolnej,
- impreza ma charakter turystyczny.
2. Organizatorzy :
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział
im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
- KH ZHP w Piotrkowie Trybunalskim

„Wycieczka Rowerowa – Lasy, pagóry i konfitury”

18.05.2013 09:00
18.05.2013 16:00
rower.jpg

Zarząd Oddziału PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego - Oddział Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
Leśna Osada Edukacyjna w Kole

zapraszają
na imprezę turystyczno – krajoznawczą
„Wycieczka Rowerowa – Lasy, pagóry i konfitury”

1. Cel imprezy:

Subskrybuj zawartość