Skip to main content

Krzyże i Trybunał Konstytucyjny Włoch

portret użytkownika Admin

Krzyże to wewnętrzna sprawa Włoch, a nie Strasburga

Czwartek, 7 stycznia 2010 roku

Trybunał Konstytucyjny w Rzymie uznał w sprawie obecności chrześcijaństwa w miejscach publicznych wyższość prawa włoskiego nad systemem Rady Europy. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który ukarał państwo włoskie za krzyże w szkole.

Kustosz dorobku Leszka Millera

Gorszymy się post factum wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciw Polsce (w następstwie urodzin małej Julii Tysiąc) czy przeciw Włochom (wskutek obecności krzyży we włoskich szkołach). W tej ostatniej sprawie zareagował nawet nasz Sejm – choć na tą pierwszą należało zareagować takimi zmianami prawnymi, by podobne wyroki (podejmowane w odniesieniu do polskiego prawa) nie były możliwe. Tymczasem bez wielkiego echa przechodzi desygnacja kandydatów na polskiego sędziego w Trybunale Strasburskim. Rząd Tuska zgłosił trzy propozycje: prof.

Niestety konsekwencje

portret użytkownika Admin

Kiedy Komisja Europejska ogłosiła, że polskie stocznie mają zostać sprywatyzowane albo zlikwidowane stało się jasnym, że właśnie wydany został wyrok śmierci na polski przemysł stoczniowy. Logicznym bowiem był wniosek, że przy takim ultimatum nie znajdzie się żaden inwestor, który zechce się bawić w podpisywanie umów z rządem i związkami zawodowymi, skoro będzie miał możliwość wykupić polską konkurencję za bezcen i bez zobowiązań.

"Refleksje" ściętej głowy

portret użytkownika Admin
michalkiewicz.jpg

3 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy. Uchwała krytycznie ocenia wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 3 listopada w sprawie krzyża w publicznej szkole oraz apeluje do parlamentów państwa Rady Europy o podjęcie „krytycznej refleksji”. Przeciwko uchwale głosowało 40 posłów (4 z PO, 31 z Lewicy, 3 – z SDPl i 2 niezrzeszonych), zaś 5 się wstrzymało.

Piotrków Trybunalski podstawia nogę Traktatowi z Lizbony

logo unia.jpg

Informacja o przyjęciu przez TK wniosku posła Antoniego Macierewicza wnoszącego o zbadanie zgodności z konstytucją III RP Traktatu z Lizbony nie spotkała się ze zbyt wielkim oddźwiękiem mediów w kraju. Może wynika to ze specyfiki miejsca, w którym poseł zdecydował się ogłosić decyzję Trybunału. A wybrał poseł Macierewicz Piotrków Trybunalski, czyli swój okręg wyborczy. To tu zwołał 7 grudnia br. konferencję prasową. Konferencja ta okazała się w zasadzie wywiadem dla portalu Prokapitalizm.pl.

Witajcie w euroregionie polskim!

portret użytkownika Admin

1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat lizboński, którego postanowienia są kolejnym krokiem w kierunku tworzenia jednolitego państwa europejskiego. To następny etap osłabiania reguł demokracji nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach Unii. Politycy europejscy "przepchnęli" ten dokument dzięki sztuczkom i wywieraniu presji, z pominięciem woli społeczeństw państw członkowskich, zwłaszcza wyrażonej w demokratycznych procedurach referendów.

Kiedy trzeba się bać?

portret użytkownika Admin

… Na to pytanie celnie odpowiedziała w studio radia TOK.FM unioposłanka postkomunistycznej SLD pani Lidia Geringer de Oedenberg (de domo Ulatowska).

Dzieląc się wrażeniami na temat pierwszego dnia pod rządami Brukseli nawiązała do – co niektórzy aktualnie podnoszą - „utraty suwerenności czy niepodległości” mówiąc: Trzeba się było bać w roku 2004 lub w przyszłości w roku 2014, gdy zniknie zasada jednomyślności. Ja się cieszę, że jesteśmy w tej jednej wielkiej rodzinie.

I ma rację co do terminów.

Unia wkracza w spadki

portret użytkownika grzegorz
logo unia.jpg

Uczestnictwo naszego kraju w eurolandzie wraz z przypływem kompetencji po stronie głównych organów Unii będzie niestety dla Polski przybierać coraz bardzie niekorzystne oblicze.

Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach dotyczących spadków zagranicznych, co według niej ma uprościć dziedziczenie majątku za granicą.

KE chce wprowadzić zasadę, że rozstrzygające będzie prawo ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, chyba że on sam postanowił by inaczej wyrażając taką wolę w testamencie.

Suwerenność a konstytucja Unii Europejskiej

portret użytkownika Admin
michalkiewicz.jpg

Wystąpienie Stanisława Michalkiewicza wygłoszone w dniu 24 maja 2007 roku podczas spotkania z uczniami Liceum Katolickiego w Piotrkowie Trybunalskim

Konstytucja Unii Europejskiej w bardzo istotny sposób dotyka kwestii suwerenności. Spróbujmy zdefiniować suwerenność. Jedna z definicji, roszczących sobie pretensje do naukowości mówi, że suwerenność to jest zdolność do samodzielnego ustanawiania własnych praw. W przypadku państwa, oznacza to zdolność do ustanawiania własnych praw w granicach politycznych.

Subskrybuj zawartość