Skip to main content

Gospodarka

Data 17 września nie została wybrana przypadkowo. Kończymy całkowicie z podległością rosyjską

portret użytkownika witold k
polska-flaga-stare.jpg

Tyle razy był ten bon mot powtarzany, że muszę się do niego odnieść - kolejny raz. Źródełko naszej naiwności i propagandy tyle dobrej co szkodliwej - zbędny szum.

To prusak nie ruski przejął Gdańsk i nie odpuści Elbląga... Nie dostalibyśmy pieniążków i zgody na Przekop gdyby nie było mocnych wpływów w Elblągu, a jak są mocne widzimy w Gdańsku. Nie ma listy firm krzaków które przejęły ruiny-zabytki i je kapitalizują. Ganiania parobka tego czy tamtego prezydenta to... zbędny szum.

Zarządzanie polityką energetyczną w UE

portret użytkownika Z sieci

Na konferencji w Karpaczu jeden z uczestników panelu stwierdził, że UE powinna zarządzać polityką energetyczną oraz że gdybyśmy w r. 2015 „nie odwrócili się” od polityki klimatycznej UE, to bylibyśmy w innym miejscu. Zgadzam się. Bylibyśmy. Mielibyśmy z pewnością więcej wiatraków i fotowoltaniki i… bylibyśmy podłączeni do MS-1, a nie mielibyśmy Baltic Pipe i gazu ze złóż Norwegii oraz takich mocy odbioru LNG, jakie dziś mamy. Czyli bylibyśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy. Cieszę się, że nie jesteśmy.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

9 września 2022

Dylemat

portret użytkownika Z sieci

Coraz więcej jest narzekań na inflację. Jest to bowiem podstępny złodziej naszych dochodów. Wiemy, że jej źródła są poza granicami naszego kraju: covidowe zerwanie łańcuchów zaopatrzenia, ceny paliw wynikające z polityki OPEC oraz Rosji, polityka klimatyczna UE, ceny żywności rosnące wskutek wojny na Ukrainie… Nie mamy na to wpływu. Oczywiście – każdą inflację można stłumić. Nawet tę, której źródła są poza naszym zasięgiem. Trzeba „tylko” przy pomocy polityki pieniężnej i fiskalnej ograniczyć drastycznie wzrost dochodów i podnieść radykalnie ceny kredytów.

Odmowa zapłaty należnej za pracę to wg Biblii i Katechizmu – grzech wołający o pomstę do nieba

portret użytkownika Z sieci

Zatrzymanie zapłaty - odmowa zapłaty należnej za pracę to grzech wołający o pomstę do nieba. Dwa cytaty z Pisma św. przypomniane też w naszym Katechizmie:

1. "Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika [..] to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążało grzechem" (Pwt 24, 14-15);

W USA najważniejszym wskaźnikiem koniunktury jest stopa bezrobocia. Polska ma sukces.

portret użytkownika Z sieci

USA przeżyły wielką traumę Wielkiej Depresji lat 30. XX wieku. W kraju „wielkich możliwości” i „pracy dla wszystkich, którzy mogli i chcieli pracować – praca czekała” nagły wzrost bezrobocia był szokiem. Dotknęło ono najbardziej pracowitych Amerykanów „sól ziemi”. Laureat Nagrody Nobla John Steinbeck uwiecznił ten dramat w powieści „Grona gniewu”. Opisali go historycy, ekonomiści i politycy. Po wojnie, w 1948, przyjęto Ustawę o Zatrudnieniu. Zobowiązuje ona Prezydenta do przedstawiania co roku Raportu Ekonomicznego.

Kompetentne oceny i niepoważne pomówienia

portret użytkownika Z sieci

Na Narodowym Banku Polskim spoczywa współodpowiedzialność z stan polskiej gospodarki. W związku ze zbliżającymi się terminami głosowań nad ewentualnym ponowieniem kadencji Adama Glapińskiego na stanowisku Prezesa NBP rozlegają się głosy różnego rodzaju krytyków jego polityki. Są one bezpodstawne i w sumie – żałosne. Obiektywne oceny wymagają uczciwego odniesienia się do porównań z sytuacją innych krajów oraz do ocen niezależnych instytucji międzynarodowych. W pierwszej kategorii porównań Polska wypada co najmniej nieźle. Inflacja w Polsce nie jest bynajmniej najwyższa Europie.

Po pierwsze – nie szkodzić

portret użytkownika Z sieci

Tworzy się „nieświęta koalicja” atakująca Adama Glapińskiego ubiegającego się o II kadencję na stanowisku Prezesa NBP. Atakują go liberałowie i atakują go postkomuniści. Liberałowie uważają, że powinien o wiele wcześniej i o wiele ostrzej podnieść stopy procentowe. Twierdzą, że to byłaby skuteczna broń przeciw inflacji. Nie przyjmują do wiadomości, że minione miesiące obfitowały w nieprzewidywalne zdarzenia w sferze pozaekonomicznej, ale mające gospodarcze skutki.

Kilka pytań do p. Jarosława Gowina

portret użytkownika Z sieci

Pan Jarosław Gowin wyraził swoją negatywną opinię o prezesie NBP Adamie Glapińskim, zarzucając mu, iż „nie przewidział inflacji” i jej „nie stłumił”. Spróbuję w kilku krótkich odcinkach odnieść się do tych zarzutów. Dziś odcinek 1. Nie ulega wątpliwości, iż ostatnie zaostrzenie inflacji wynika z wojny – z agresji Rosji na Ukrainę i z sankcji nałożonych na Rosję. A także z polityki energetycznej Rosji rozpoczętej i wdrożonej kilkanaście miesięcy temu. Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na rynkach światowych poszybowały w górę. Czy moglibyśmy się choć trochę ochronić? Tak.

Nasi wielcy stratedzy 2 – Wielki sukces Piotra Naimskiego

portret użytkownika Z sieci

Zakończona została budowa gazociągu Baltic Pipe, To niewątpliwy sukces Piotra Naimskiego. Początek jego walki pamiętam tak: W Rzeczpospolitej opublikowany została notatka, iż w ciągu 2 tygodni podpisany przez nasze Ministerstwo Gospodarki zostanie list intencyjny z holenderską firmą na dostawę przez nią gazu ziemnego do Polski. Próbowałem interweniować u ministra – bezskutecznie. Wiedziałem, że ta firma handluje gazem rosyjskim. Mielibyśmy więc gaz rosyjski z marżą holenderską. Poszedłem do premiera Jerzego Buzka. Wiedział, kwestią zaopatrzenia Polski w gaz interesuję się od 10 lat.

Putin starannie to obmyślił (1)

portret użytkownika Z sieci

Muszę przyznać, że Putin starannie przygotował swoją agresję na Ukrainę. Dziś o pierwszym aspekcie sprawy – czyli o ropie i gazie. Za czasów władzy Ronalda Reagana w USA i Margaret Thatcher w W. Brytanii Związek Sowiecki został „rzucony na kolana” poprzez radykalne obniżenie cen ropy naftowej na rynku światowym. Ropa i gaz zarówno wówczas, ja i dziś, była najważniejszym towarem eksportowym Rosji, źródłem niezbędnych dewiz. Dziś Rosja osłabiła lub nawet uniemożliwiła zastosowanie tego środka nacisku. Po pierwsze – dziś Rosja jest w gronie tzw.

Subskrybuj zawartość