Skip to main content

Pomnik Komara!!!

portret użytkownika pasternik

Mowa o Polskim katolickim chłopie z Dzięciarów koło Piotrkowa, który nie tylko ojcowiznę sprzedał - jak się potem okazało. Przybył ów postępowiec do Piotrkowa służyć komunistom, był: I Sekretarzem PZPR, w ekipie reformatorów nieboszczki, w Solidarności, Posłem RP z listy ideowej, w Unii Pracy - a co ?. Dziś Przewodniczący Rady Miejskiej II kadencji. Tak więc umie robić politykę i to po jasno określonej stronie. Przy tej okazji zwracam uwagę, iż Polski chłop zawsze był katolikiem i bronił ojcowizny, wiele mu Polska zawdzięcza.

Wchodzę - po raz drugi

portret użytkownika pasternik

Szanowni Radni, Duchowni, Wojewodo, Prezydencie, Prezesowi, Przewodniczący, Dyrektorzy, Komendanci i Naczelnicy, mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego

Jestem od kilku dziesięcioleci bacznym obserwatorem życia społecznego, politycznego, religijnego naszego miasta. Troską napawa mnie beznadziejność, rozczarowanie jednych i buta, arogancja, pycha czy ignoranctwo innych.