Skip to main content

A może by tak uszy malować! - Panowie z SLD

portret użytkownika pasternik

Mówią, że historia nie lubi się powtarzać. Może i tak jest. Są jednak wspólne cechy wyróżniające czy określające daną rzeczywistość bez względu na czas w jakim występują. Cechy, które pozwalają odróżnić autentyk od falsyfikatu, władzę od uzurpatorów. A o cóż to, tym razem chodzi Pasternikowi. Chodzi mianowicie o jaja, które pojawiły się już nie tylko w kraju, ale i np. we Francji. Lament polskiej postkomunistycznej wierchuszki ubolewającej nad losem tych, którzy nie potrafią uszanować głowy Państwa.

Prezydent na manifestacji

portret użytkownika pasternik

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ZHP-ie, prezydent z Panem Członkiem, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 96, Drescherem... . Wszędzie.

Przewielebny Ojcze Gwardianie

portret użytkownika pasternik

W dniu 1 maja podjąłem informację o tym, iż jakiś ksiądz od Ojców Bernardynów - być może gwardian w audycji radiowej przepytywany na okoliczność picia piwa na piotrkowskiej krzywdzie, wyraził pogląd o męczeńskiej roli jaką rzekomo, pełni ten pomnik i miejsce. Miało to być konsekwencją protestu jaki skierowała Solidarność - ZR do władz miasta w spr. picia piwa w tym terenie, i wynikających z tego problemów.

Udzielili Absolutorium!

portret użytkownika pasternik

Po raz kolejny ! Jak długo można zagłuszać prawdę. Do czego prowadzą kosmetyczne zmiany personalne ? Co one zmieniły w gospodarowaniu miastem oprócz finansowego obciążenia budżetu miasta żołdem Zarządu Miasta. Czy Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego musi powielać złe przykłady z polskiej obecnej wierchuszki, której celem jest brać, brać, brać ... Za każdą cenę w tym tak wielką jak suwerenność czy narodowa godność.

Przegonić to towarzystwo!

portret użytkownika pasternik

Tym razem Pasternik, po raz wtóry, zajmie się lokalną koterią. A to z tego względu, iż należy poprzeć kampanię referendalną, mającą na celu odwołanie Rady Miejskiej przed upływem jej kadencji oraz, ze względu na coraz częstsze fakty zupełnego wyalienowania się rządzącej koalicji, z codziennej rzeczywistości mieszkańca miasta i zwykłego poczucia przyzwoitości.

A jeśli !!

portret użytkownika pasternik

a jeśli komuna najbliższe wybory parlamentarne rzeczywiście przegra.

Jest źle, Pasternik nie może dłużej patrzeć na pomieszanie z poplątaniem jakie panuje na antykomunistycznej scenie politycznej - na prawdziwe oblicze AWS-u. Jak bardzo rzeczywistość rozmyła się z deklaracjami np. Mariana Krzaklewskiego a ambicjami i koteriami np. Zbigniewa M. z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie będę opisywał konkretnych wydarzeń i faktów z piotrkowskiej AWS, bo nic w historii nie będą ważne.

Czy Herod Aleksander zdoła zabić Nazarejczyka?

portret użytkownika pasternik

Faraon - jak zapewne wiesz mój czytelniku, po wymordowaniu kilku tysięcy małych chłopców, wychował sobie następcę - tak to widział !

„ Toczy się walka szatanów ...”

portret użytkownika pasternik

To znamienne słowa wypowiedziane przez kard. Augusta Hlonda - Prymasa Polski. Ten wielki Polak tak ocenił sytuację Polski - tuż przed swoją śmiercią, w październiku 1948. Czy kandydat na ołtarze nie miał racji. Czy jego testament nie zrealizował się. Tak, zrealizował się, i to z tego względu właśnie kończy się proces beatyfikacyjny. Co jest zgodne z Jego wolą. Powiedział też wtedy cytuję „ Błogosławię wam, waszej owczarni, ludowi i Warszawie - by w tych strasznych zmaganiach z mocami piekielnymi rozszerzało się i zwyciężało Królestwo Chrystusa.

Postkomuniści w kościele?

portret użytkownika pasternik

Kolejna rocznica odzyskania przez Najjaśniejszą Niepodległości, sprowokowała mnie do zabrania głosu. Jest 11 listopada AD 1996 w Piotrkowie Trybunalskim u OO Bernardynów po raz 7 z kolei odbywa się I punkt oficjalnego świętowania Niepodległości - Msza Święta w intencji Ojczyzny. Jak zwykle nie tylko od 1989 roku zabieram swoją rodzinę - dzieci, wnuków, małżonkę na uroczystą mszę świętą.

Towarzyskie czy mafijne te powiązania?

portret użytkownika pasternik

Bacznie obserwuję rozkwit szczególnego rodzaju znajomości, gościnności. Tym szybciej i tym mocniej rozrastających się, im dłużej i pewniej zarządza miastem Sojusz Lewicy Demokratycznej wespół z tymi, którzy uważali, że polityczny podział list wyborczych źle wróży dla Gmin. Ci, tak uważający to Forum Piotrkowian dokooptowali oni do siebie Unię Wolności oraz Pracy i nazwali się Unią dla Piotrkowa. Być może stroniąc od politycznych list wyborczych, w pełni są dziś zadowoleni.