Skip to main content

Piotr Gajda

Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

26.01.2013 10:00
26.01.2013 18:30
Pomnik Powstańców 1863

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak zaprasza na Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się w dniu 26 stycznia 2013 roku

Strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie:

10.00-14.00
•Konkurs strzelecki z broni czarnoprochowej dla: oddziałów powstańczych, posłów Ziemi Piotrkowskiej i przedstawicieli samorządu.
•Posiłek polowy.

Plac Pofranciszkański w Piotrkowie:

16.00-17.00
•Inscenizacja: „Wyjście powstańców w pole”.
•Przejście do Rynku Trybunalskiego – złożenie wieńców pod murami piotrkowskiej „Cytadeli”.

Jak pałac króla Zygmunta I w Piotrkowie budowano - 1

Pałac Zygmunta Starego w Piotrkowie wybudowany został w kształcie wolno stojącej wieży na "kopcu" otoczonym fosą i zewnętrznymi parkanami wykonanymi z "kołów sosnowych”, w których wykonano dwuskrzydłową bramę i furtę prowadzącą na drewniany most z poręczami. Posadowienie pałacu nastąpiło około 300 metrów na wschód od murów miasta, na lewym brzegu rzeki Strawy.

Budowa pałacu wieżowego w Piotrkowie

Uwagi na temat dokumentu z 15 marca 1511 roku dotyczącego budowy pałacu wieżowego w Piotrkowie.

15 marca 1511 roku w Krakowie wystawiony został dokument dotyczący wypłaty 10 florenów dla muratora Benedykta za: "erigendam turrim in pyothrkow".

Subskrybuj zawartość