Skip to main content

Jan Stępień

Alleluja Jezus żyje!

portret użytkownika Jan Stępień
Alleluja 2016.jpg

Syn Boży swoją okrutną męką i śmiercią krzyżową dokonał Ekspiacji za wszystkie grzechy ludzkości. Cierpiał i umarł za grzechy, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Święta Zmartwychwstania są uwielbieniem Boga za Jego niepojętą Miłość. Dlatego każdy wierzący przez Spowiedź i Komunię świętą łączy się z zasługami Jezusa Chrystusa i z największą radością przeżywa Święta Wielkanocne.

Pan Bóg chce wszystkich zbawić i tylko ten kto wzgardzi Jego Miłością i zlekceważy naukę Kościoła o Bożym Miłosierdziu, sam siebie skazuje na potępienie.

Boże Narodzenie A.D. 2014

portret użytkownika Jan Stępień


,, A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁo
I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS” / J.1,4 /

Pan Bóg to Samoistna, Odwieczna i Troista Istota: Ojciec i Syn i Duch Święty
Stwórca wszystkiego co istnieje.

Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał

portret użytkownika Jan Stępień
Zmartwychwstały Chrystys.jpg

Jezus Chrystus Bóg i Człowiek w jednej osobie, żył, pracował, głosił Ewangelię: podał ludziom prawdy, w które należy wierzyć:cierpiał i przyjął śmierć męczeńską, dla naszego zbawienia, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

Wstąpił do nieba i wierzymy, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ci, którzy wierzą i żyją według Jego nauki, na Sądzie Ostatecznym usłyszą słowa Chrystusowe:

"Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane Wam od założenia świata..." ? Mt.25,34 ?

Alleluja! Jezus Żyje

portret użytkownika Jan Stępień

Ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany

portret użytkownika Jan Stępień
ukyzowany.jpeg

Jezus Chrystus Bóg – Człowiek, który za czasów rzymskiego panowania cesarza Augusta, gdy namiestnikiem w Judei był Piłat, został fałszywie oskarżony i skazany na śmierć krzyżową.

Ten, który jest wszechmocny i nieśmiertelny w swoim Bóstwie, jak zwyczajny człowiek przyjął dobrowolnie okrutną mękę i śmierć krzyżową

Rok Wiary

portret użytkownika Jan Stępień
rok_wiary_01.jpg

„Bez wiary nie można podobać się Bogu” /Hebr.11,6

Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli J.8,32

portret użytkownika Jan Stępień

Naród, który żyje prawdą i broni tej prawdy może liczyć na pomoc Bożą i opiekę Matki Najświętszej.
Po 150 latach niewoli dzięki niestrudzonej pracy wielu Polaków i szczególnej opiece Bożej Polska odzyskała niepodległość. Na Kongresie Wersalskim określone zostały granice zachodnie. Rosja przeżywała wielką rewolucję bolszewicką. Dnia 29.I.1920 r. władze bolszewickie (Lenin, Trocki, i Cziczerin) skierowały do Rządu polskiego notę z propozycję pokoju na bardzo dla nas korzystnych warunkach.

1. Uznajemy niepodległość Polski
2. Nie będziemy zawierać żadnych umów przeciw Polsce

Boże Narodzenie 2012

portret użytkownika Jan Stępień

Radość Wielkanocna

portret użytkownika Jan Stępień
Zmartwychwstały Chrystys.jpg
"Zwycięzca śmierci, piekła i szamana powstaje z grobu dnia trzeciego z rana.” "Piekielne moce zwojował. Nieprzyjaciela podeptał. Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja. Chwalcie Pana!”
"Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się, radujcie!”

(fragmenty pieśni wielkanocnych)

portret użytkownika Jan Stępień

,,Bóg się z Panny narodził...”

Boze_Narodzenie.jpg

- na Boże Narodzenie...

,,Bóg się z Panny narodził...”

Subskrybuj zawartość