Skip to main content

Ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany

portret użytkownika Jan Stępień
ukyzowany.jpeg

Jezus Chrystus Bóg – Człowiek, który za czasów rzymskiego panowania cesarza Augusta, gdy namiestnikiem w Judei był Piłat, został fałszywie oskarżony i skazany na śmierć krzyżową.

Ten, który jest wszechmocny i nieśmiertelny w swoim Bóstwie, jak zwyczajny człowiek przyjął dobrowolnie okrutną mękę i śmierć krzyżową

Wierzymy, z całą pewnością, że Jezus z miłości ku Ojcu, dla naszego zbawienia, dobrowolnie z całą świadomością, przyjął niesprawiedliwy wyrok, bolesną mękę i haniebną śmierć "dla nas i dla naszego zbawienia”. W ten sposób dokonał odkupienia całej ludzkości, gdyż jako człowiek złożył tę ofiarę w imieniu każdego człowieka a Jego Ofiara, jako Syna Bożego, jest zdolną przebłagać Boga za wszystkie ludzkie przewinienia. Dlatego Jezus mógł powiedzieć: "Kto wierzy nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony” / J.3,18/

W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus wypowiedział takie słowa:
"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.” /J.3,16-21/

Z tych słów widzimy dlaczego jest tylu ludzi niewierzących... Bo złe są ich uczynki.

Usiłujmy więc wierzyć we wszystko co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje, sumiennie zachować Przykazania Boże i trwać zawsze w miłości a będziemy szczęśliwi na ziemi i w wieczności.

Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Obyśmy wtedy usłyszeli słowa do nas skierowane:
"Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”

Ks. Jan Stępień

Radom - Wielkanoc 2013

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak