Skip to main content

Boże Narodzenie A.D. 2014

portret użytkownika Jan Stępień


,, A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁo
I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS” / J.1,4 /

Pan Bóg to Samoistna, Odwieczna i Troista Istota: Ojciec i Syn i Duch Święty
Stwórca wszystkiego co istnieje.
Gdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, popełnił grzech, wówczas Syn Boży za sprawą Ducha Świętego w łonie Niepokalanej Dziewicy przyjmuje ludzką naturę i rodzi się w Betlejem.
Tajemnicę tę nazywamy Bożym Narodzeniem. Syn Boży swym życiem, nauczaniem, cudami, cierpieniem i śmiercią krzyżową dokonuje odkupienia człowieka a zmartwychwstaniem udowadnia swe boskie posłannictwo.
Dlatego każdy kto wierzy i pełni wolę Bożą na ziemi /czyli zachowuje Przykazania Boże/ ma zapewnione szczęście w niebie.
Każda niedziela /Dzień Pański/ jest okazją do zdobycia zasługi na niebo. ,,Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. /J.3,16/
Nie wolno lekceważyć swego zbawienia. Każdy grzech jest zniewagą Boga i zasługuje na karę. Bóg jest Miłością i nikogo nie chce potępić, ale jest sprawiedliwy i za dobre wynagradza a za złe karze. Przez sakrament Pokuty i Komunię świętą rodzi się w nas Pan Jezus.
Adam Mickiewicz poucza: ,,Wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.
Życzę każdemu, aby Bóg zrodził się w jego sercu przez przyjęcie Komunii Świętej!
Ks. Jan Stępień
Boże Narodzenie 2014 - Radom

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak