Skip to main content

Rok Wiary

portret użytkownika Jan Stępień
rok_wiary_01.jpg

„Bez wiary nie można podobać się Bogu” /Hebr.11,6

Na Chrzcie świętym człowiek otrzymuje wraz z Łaską Uświęcającą trzy Cnoty Boskie: Wiarę, Nadzieję i Miłość. Wiara, jako cnota jest to dar Boży, który czyni duszę zdolną do przyjęcia prawdy objawionej, chociażby to prawda przekraczała zdolności poznawcze ludzkiego rozumu. Dzięki tej cnocie człowiek może wzbudzić w sobie akt wiary: „Wierzę w Ciebie Boże żywy w Trójcy Jedyny Prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.” Akt wiary jest to czynność umysłu, który oświecony Łaską Bożą, pod wpływem wolnej woli, wspartej również Łaską Bożą, uznaje za prawdę to co Bóg objawił nie dla oczywistości samej rzeczy, lecz dla powagi Boga objawiającego, który ani siebie ani nas omylić nie może.

Bóg jest Najwyższą Mądrością, dlatego człowiek wierzący stara się jak niedoskonałej pełnić Jego wolę, czyli zachować Przykazania. Gdyby wszyscy ludzie pełnili wolę Boża to byłby raj na ziemi. Człowiek wierzący stara się jak najdoskonalej pełnić Jego wolę. Od zachowania Przykazań zależy cały porządek społeczny. Jest Bóg więc należy Mu się najwyższa cześć. Żadne inne dobro nie może być ważniejsze nic pełnienie Jego woli. Nawet Jego Imię musi być wymawiane ze czcią i szacunkiem. Ob. Ustanowił dzień święty, który jest przeznaczony na odpoczynek od pracy i uczestniczenie we Mszy świętej, która jest najdoskonalszym uwielbieniem Boga. Kto zachowa te pierwsze trzy Przykazania ten bez większego trudu zachowa i dalsze.

Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

Wszelkie ludzkie prawa: konstytucje, ustawy, dekrety, przepisy o ile są sprzeczne z tymi Bożymi Prawami są bezprawiem i człowiek rozumny nie może ich honorować.

Pragniemy pokoju i dobrobytu. Starajmy się sami jak najdoskonalej zachować prawo Boże i przekonywać wszystkich ludzi i każdego z osobna, że tylko wtedy, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu to i wszystko inne jest na swoim miejscu.

Przeżywamy Rok Wiary. Wiara jest konieczna do zbawienia, trzeba więc jej strzec i pozwolić jej wzrastać przez modlitwę i dobre uczynki. Najdoskonalszą modlitwą jest uczestniczenie we Mszy św. Gdyż Msza św. Jest uobecnieniem Najświętszej Ofiary Chrystusa. Nasze dobre uczynki przez włączenie w Najświętszą Ofiarę nabierają specjalnej wartości. Z cała pewnością można stwierdzić, że kto docenia Mszę świętą i nigdy nie opuści obowiązkowego w niej uczestniczenia w niedzielę i święta, ten pokonać może wszelkie przeciwności i wyjedna sobie łaskę wytrwania w dobrem, błogosławieństwo Boże w życiu, szczęśliwą śmierć i zbawienie wieczne.

Jan Stępień

Grudzień 2012

2.333335
Ocena: 2.3 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak