Skip to main content

Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał

portret użytkownika Jan Stępień
Zmartwychwstały Chrystys.jpg

Jezus Chrystus Bóg i Człowiek w jednej osobie, żył, pracował, głosił Ewangelię: podał ludziom prawdy, w które należy wierzyć:cierpiał i przyjął śmierć męczeńską, dla naszego zbawienia, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

Wstąpił do nieba i wierzymy, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ci, którzy wierzą i żyją według Jego nauki, na Sądzie Ostatecznym usłyszą słowa Chrystusowe:

"Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane Wam od założenia świata..." ? Mt.25,34 ?

Lecz Ci, którzy nie chcieli wierzyć i nie czynili miłosierdzia usłyszą słowa:

"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny..." / Mt.25,41 ?

Powiedział też Jezus: "Ziemia i niebo przeminą ale słowa moje nie przeminą".

Musimy też pamiętać, że słowa Pisma Świętego są nieomylne.

Z racji Świąt Wielkanocy zastanówmy się czy czynimy wszystko co Jezus nakazuje.

Życzę wszystkim głębokiej Wiary i wytrwania w Bożej Miłości oraz szczęścia na ziemi i w wieczności.

Ks. Jan Stępień

Radom IV.2014

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak