Skip to main content

Sebastian

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

portret użytkownika Sebastian
20-5402_m2.jpg

25 lutego 2011 r. miało miejsce kolejne spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, które odbyło się w Instytucie Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, po którym głos zabrał przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs.

Gen. Emil Fieldorf "Nil"- bojownik o niepodległość, organizator i dowódca Kedywu

portret użytkownika Sebastian
183px-Fieldorf.JPG

24 lutego mija 58 lat od wykonania przez władze komunistyczne wyroku śmierci na gen. Emilu Fieldorfie "Nilu" - organizatorze i szefie Kedywu Komendy Głównej AK, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

portret użytkownika Sebastian

PRO MEMORIA – rtm. Witold Pilecki

Pilecki.jpg

W tysiącletniej historii naszego Narodu jest wielu autentycznych bohaterów, którzy poświęceniem dla dobra Ojczyzny i bliźnich, a także bezgraniczną odwagą, dali wyraz najwyższego człowieczeństwa. Wielu z nich doczekało się spiżowego pomnika, na trwałe wpisując się w tożsamość Polaków. Są jednak i tacy, których z historii próbowano wymazać, a pamięć o nich karać więzieniem. Osobą-symbolem tych tragicznych bohaterów jest rotmistrz Witold Pilecki – najodważniejszy żołnierz II wojny światowej.

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

portret użytkownika Sebastian
25.02.2011 14:30
25.02.2011 15:59
rowecki.jpg

W dniu 25 lutego br. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Z wykładem pt. „Proces gen. Augusta Emila Fieldorfa »Nila«. W 58. rocznicę wykonania wyroku śmierci” wystąpi prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Spotkanie Klubu odbędzie się w Instytucie Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. J. Słowackiego 114/118
(budynek „B”, sala nr 14).

„NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 4, Polska zachodnia” - promocja książki

portret użytkownika Sebastian
16.02.2011 13:00
16.02.2011 16:00
Solidarność1980-1989.jpg

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na promocję książki „NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 4, Polska zachodnia” połączoną z wykładem pani Mileny Przybysz, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, autorki tekstu o Solidarności regionu piotrkowskiego.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2011 roku o godz. 13.00 w czytelni gmachu głównego piotrkowskiej książnicy przy ulicy Jerozolimskiej 29.

Więcej informacji na stronie: www.biblioteka.piotrkow.pl

Powiązane:

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

portret użytkownika Sebastian
12.01.2011 11:30
12.01.2011 15:33
rowecki.jpg

Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego"Grota" zaprasza 12 stycznia na wykład: "Nielegalne organizacje młodzieżowe i ich retoryka antykomunistyczna w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi", który wygłosi Artur Ossowski pracownik OBEP IPN w Łodzi.

Miejsce: Instytut Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim, bud. "B", sala 111, ul.Słowackiego 114/118, godz. 11:30. Serdecznie zapraszamy!

Subskrybuj zawartość