Skip to main content

Rozpoczęli wielki tydzień

Mieszkańcy Piotrkowa rozpoczęli Wielki Tydzień. Tydzień, w którym ówcześni Żydzi przeszli od uwielbienia przez manipulację po polityczny mord na tym, który mógłby saduceuszy, faryzeuszy, wygodnictwa pozbawić...

Uczcili wjazd Jezusa do Jerozolimy

Piotrkowianie powitali Jezusa na osiołku

portret użytkownika Z sieci

Michał Tyrpa o Rotmistrzu Pileckim: Mówili do niego „Tato”…

pilecki-pk.jpg

„Witold Pilecki to najpiękniejsza twarz polskiej historii, polskiego patriotyzmu. To najpiękniejsze oblicze Polski. Dla mnie osobiście Rotmistrz to punkt odniesienia. Wzorzec. Kryterium. A także dowód na to, że Polska – wbrew temu o czym przekonujemy się na co dzień – nie musi być parszywym krajem podłych, zawistnych ludzi, krajem cenzorskich, partyjniackich mediów, skorumpowanych urzędników i aroganckich, pełnych hipokryzji, polityków.” – mówi w wywiadzie dla Blogpublika.com, Michał Tyrpa, promotor pamięci o Rotmistrzu

95 lat temu rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

portret użytkownika Z sieci

14 lutego 1919 roku doszło do pierwszych walk między oddziałami Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Był to początek wojny polsko-bolszewickiej.

70. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

portret użytkownika Z sieci
polskie_panstwo_podziemne.jpg

Mija 70 lat od powołania w styczniu 1944 r. ważnej struktury Polskiego Państwa Podziemnego – Rady Jedności Narodowej. Była to reprezentacja polityczna naszego Państwa Podziemnego na terenie okupowanego kraju, namiastka polskiego Sejmu, który z oczywistych powodów nie mógł wtedy działać.

Ruch Narodowy a Kongres Nowej Prawicy. Różnice nie do przekroczenia?

portret użytkownika Z sieci

Rok temu, przy okazji Marszu Niepodległości 2012, doszło do poważnej publicznej polemiki między Januszem Korwin-Mikkem i jego zwolennikami a Robertem Winnickim i jego poplecznikami. Przypomnijmy, że chodziło o to, iż JKM został dyscyplinarnie usunięty z Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości – choć się do tegoż komitetu wcale nie zapisał – za stwierdzenie, że w szeregach „maszerujących” znajdują się ludzie o poglądach narodowo-socjalistycznych.

Robert Winnicki na zakończenie marszu

portret użytkownika Z sieci

Robert Winnicki na zakończenie marszu:

"Nie można być dobrym Polakiem, nie można być dobrym działaczem narodowym, jeśli się nie szanuje, nie respektuje tysiącletniej, katolickiej, chrześcijańskiej tożsamości Polski. I to musi być bardzo wyraźnie powiedziane!" Kilkudziesięciotysięczny tłum odpowiada BÓG, HONOR i OJCZYZNA!

Tego w reżimowych mediach nie uświadczysz. Będą za to do znudzenia pokazywać "oblężenie" budynku przez kilkudziesięciu zamaskowanych chuliganów. Wydarzenia, o którym większość uczestników marszu zapewne nie miała zielonego pojęcia.

Niebezpieczeństwa rozwoju czyli o zaletach bycia niedorozwiniętym

portret użytkownika Z sieci

Kraje postępu to kraje rozwinięte. Rozwinęły się głównie dzięki temu że postęp biegł tam w odpowiednią stronę. Im kraj bardziej rozwinięty tym jednak bardziej nerwowy ponieważ wiadomo że postęp z biegiem czasu ma tendencję niepostrzeżenie zawracać i biec wstecz. Coś jak w pociągu przy zmianie lokomotywy… niby jedziemy dalej ale drzewa zaczynają dziwnie uciekać do przodu.

Pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę

12.10.2013 11:00
12.10.2013 22:00
Matka Boża.jpg

PLAN PIELGRZYMKI DZIENNIKARZY NA JASNĄ GÓRĘ

sobota, 12 października 2013 r.

11.00 - Msza Święta przed wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Antoni Dydycz, Biskup Drochiczyński

12.30 - Posiłek w Domu Pielgrzyma

13.45 – 15.45 Spotkanie programowe w Sali Rycerskiej.

Wystąpienia prezesów ZG KSD i SDP oraz przewodniczącej OKEM; przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej S.A. „Wizja”

Wady państwa opiekuńczego

portret użytkownika Admin
Stanisław Michałkiewicz

Przystępując do omawiania wad państwa opiekuńczego, należy zacząć od opisu takiego państwa, a przynajmniej od przedstawienia charakterystycznych jego właściwości. Właściwości te bowiem, aczkolwiek w zamierzeniach inicjatorów miały być zapewne zaletami tego politycznego projektu, tzw. „zdobyczami”, stały się jego wadami i to wadami nieusuwalnymi bez zasadniczej zmiany nie tylko samego modelu państwa, ale i kreowanego przez nie, a w każdym razie sprzyjającego wytwarzaniu się pewnego sposobu myślenia.

Subskrybuj zawartość