Skip to main content

Piotrków – Pileckiemu 2014

portret użytkownika Admin

Z radością i odpowiedzialnością witamy ważną inicjatywę społeczną, która pod wspólnym szyldem „Piotrków – Pileckiemu 2014” reaktywuje obywatelską energię. Marsze Pileckiego z poprzednich lat wyzwoliły wśród wielu działaczy społecznych wolę współpracy, aby młodemu pokoleniu piotrkowian pokazać wielkość Naszego Narodowego Bohatera – Witolda Pileckiego.
 
W styczniu 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum z Krakowa, kultywująca najszlachetniejsze tradycje tysiącletniej historii Polski, zainicjowała akcję społeczną pod hasłem „Przypomnijmy o Rotmistrzu”.
Kierując się poczuciem wdzięczności i moralnego zobowiązania wobec pułkownika Witolda Pileckiego, uczestnicy tej apolitycznej inicjatywy obywatelskiej od tamtej pory konsekwentnie działają na rzecz realizacji trzech zasadniczych celów.

Są nimi: a) upowszechnienie tzw. „Raportu Witolda” z 1945 r., b) lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy Ochotnika do Auschwitz, c) ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W naszym mieście zbiorowe wspomnienie o Witoldzie Pileckim rozpoczęło się w 2009r. Szczególnie aktywnie i konsekwentnie uczestniczą w zainicjowanej przez krakowską Fundację akcji społecznej, piotrkowskie środowiska skupione wokół Klasztoru oo. Bernardynów, portalu www.trybunalscy.pl, także służb i instytucji miejskich.

Celem proponowanych działań jest przede wszystkim upominanie się o pamięć o Witoldzie Pileckim, poprzez prowadzenie różnorodnej edukacji historycznej wśród mieszkańców naszego miasta i regionu. 
W programie obchodów znajduje się msza św. w intencji Ojczyzny, wykłady, okolicznościowe wystawy, koncerty patriotyczne, konkurs historyczny oraz punkt kulminacyjny – marsz, który odbędzie się w niedzielę 18 maja 2014r.

Pośród wielu podmiotów instytucjonalnych, popierających (i wspierających) akcję społeczną „Piotrków Pileckiemu 2014” znaleźli się m.in.:

 • Antoni Macierewicz - Poseł na sejm RP
 • Robert Telus - Poseł na Sejm RP
 • Krzysztof Chojniak - Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.
 • ks. Andrzej Chycki - dziekan Dekanatu piotrkowskiego.
 • o. Mieczysław Jóźwiak - superior Jezuitów.
 • o. Dawid Postawa - gwardian Bernardynów.
 • ks. Tomasz Szczypa - proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
 • ks. Remigiusz Wysocki - proboszcz parafii Św. Alberta, kapłan Solidarności.
 • Robert Rudnicki – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM” w Bełchatowie
 • Ewa Wójcik - Fundacja Klubów Gazety Polskiej z Krakowa
 • Paweł Wąs - Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Tryb.
 • Ewa Karlińska - Grzela – IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
 • Lech Kaźmierczak – Koło Przyjaciół Radia Maryja
 • Beata Dróżdż - Klub Gazety Polskiej w Piotrkowie Tryb.
 • Witold Kowalczyk – trybunalscy .pl
 • Wiesława Olejnik - Prawo i Sprawiedliwość w Piotrkowie Tryb.
 • Piotr Masiarek - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Piotrkowie Tryb.
 • Zdzisław Świderek - NSZZ "Solidarność" w PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren.
 • Ryszard Łopaciński - Rodzina Trybunalska.
 • Jacek Tworkowski - Forum Ruchów Katolickich.
 • Ryszard Jabłoński - Konspiracyjne Wojsko Polskie.
 • Tadeusz Dudkiewicz - Towarzystwo Patriotyczne.
 • Sergiusz Stachaczyk - Solidarność Poczty Polskiej.
 • Jednostka Strzelecka 2036 im. OP AK "Błysk".
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich.
 • Firma "Haftina".
 • Grzegorz Sobala - PU-T "Koner"
 • ...
  Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którego patronem jest wolontariusz do Auschwitz, Bohater walki z dwoma totalitaryzmami, mamy zaszczyt i obowiązek działać w obronie Jego pamięci.

  Przypomnijmy o Pileckim! Trzeba dać świadectwo...

 • Pilecki.jpg

  Energetycy z Pileckim

  portret użytkownika Nazaret Energetyków

  Wspólnota Duszpasterska Energetyków Nazaret dołącza swoją obecność przy tej inicjatywie upamiętniającej wielkiego polaka, któremu pamięć wszyscy jesteśmy winni, za dar życia, którym z pełnym zaangażowaniem służył dla obrony niepodległej Ojczyzny.
  Ryszard Łopaciński

  Pułkownik Pilecki wyprzedził swych rodaków

  portret użytkownika Admin
  cytuję Admin

  Z radością i odpowiedzialnością witamy ważną inicjatywę społeczną, która pod wspólnym szyldem „Piotrków – Pileckiemu 2014” reaktywuje obywatelską energię. Marsze Pileckiego z poprzednich lat wyzwoliły wśród wielu działaczy społecznych wolę współpracy, aby młodemu pokoleniu piotrkowian pokazać wielkość Naszego Narodowego Bohatera – Witolda Pileckiego.

  Pułkownik Pilecki wyprzedził swych rodaków o dziesiątki lat. Jego postawa: jasność, służba, poświęcenie pomimo okoliczności - do dziś znajduje potwierdzenie w działalności jedynie jednostek... nie większości.

  Naszym obowiązkiem jest podejmować trud docierania z przekazem Pileckiego do najszerszych rzesz naszych rodaków. Portal, co oczywiste oddaje do dyspozycji poddomnę marsz.trybunalscy.pl

  Energetyczna Solidarność z PIleckim

  NSZZ "Solidarność" w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Piotrków, jak co roku, oddaje swoje możliwości i gotowość pomocy inicjatywie "Piotrków - Pileckiemu 2014". Będziemy: ze Sztandarem i pogotowiem... pomocą w miarę możliwości.

  Z Pileckim Stow. Rodzin Katolickich

  To postać, która prawdziwie ukazuje najważniejsze życiowe cele i nieugiętą postawę w obronie tożsamości narodowej. Obrona każdej polskiej rodziny w jego działaniu jest programem, który wykazuje nawet dzisiaj swoją aktualność pod którym nasza wspólnota się odnajduje. Środowisko SRK przyłącza się do tej tak ważnej inicjatywy marszu, ukazującej tą wybitną i wielce zasłużoną osobę.
  Piotr Masiarek

  Inicjatywa warta zaangażowania

  portret użytkownika Admin

  Patriotyczne akcje w naszym mieście

  portret użytkownika Koło Przyjaciół Radia Maryja

  Rodzina Radia Maryja przy kościele OO.Bernardynów istnieje już 13 rok i popiera każde zdrowe odruchy patriotyzmu i uczestniczy w każdych ważniejszych akcjach katolickich i pro społecznych, a także patriotycznych w myśl wartości Bóg, Honor i Ojczyzna.

  Lech Kaźmierczak - przewodniczący
  14.04.2014

  Z wielka radością przyjęłabym

  Z wielka radością przyjęłabym informację o faktycznym uwiecznieniu naszego zapomnianego a wielce zasłużonego Rotmistrza. Czekam na film i mam nadzieję na jego ogólnoświatową ekranizację, czekam też na uwiecznienie tej szlachetnej postaci we wszystkich miejscach pamięci o holocauście. Sekunduję każdej inicjatywie obywatelskiej w tym temacie.

  Piotrków Pileckiemu 2014

  portret użytkownika Rodzina Trybunalska

  Rodzina Trybunalska - jesteśmy próbą przywrócenia środowiska skupionego wokół miesięcznika pod tym samym tytułem "RT", który przez lata wychodził w formie miesięcznika. Skupiamy się w grupie tematycznej na portalu trybunalscy.pl.

  To my przygotowujemy pierwszą ważną pozycję z projektu "Piotrków Pileckiemu 2014" - Mszę Świętą za Ojczyznę 13 maja u ojców Jezuitów. Niech ten fakt będzie dowodem na nasze zaangażowanie - odpowiedź na Apel.

  Mszy, która w maju poświęcona Witoldowi Pileckiemu (w dniu Jego urodzin) jak co miesiąc będzie modlitwą za Ojczyznę także w tym miesiącu będzie modlitwą o Uzdrowienia - kolejny ważny element modlącego się Piotrkowa.

  Forum Ruchów Katolickich

  portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich

  Jesteśmy formacją katolików świeckich, jedną z pierwszych tego typu organizacji w Polsce. Powstaliśmy w czasie największego rozkwitu grup, wspólnot, stowarzyszeń, jakie na gruncie DLP witały wolną, w naszych marzeniach, Polskę po komunizmie. Obecnie skupiamy się w niezliczonej ilości grup w poszczególnych parafiach i kościołach lektoralnych, także w grupie tematycznej na portalu trybunalscy.pl. Przygotowujemy i realizujemy tak duże (miejskie) uroczystości religijne jak. „Misterium Męki Pańskiej” „Różaniec ulicami Miasta” „Misterium Niedzieli Palmowej” i uroczystości środowiskowe w swoich kościołach i parafiach.

  Marsz Pileckiego zawsze stawiał nas do dyspozycji logistycznej , organizacyjnej przede wszystkim poprzez udział w Marszu.

  Piotrków - Pileckiemu 2014

  portret użytkownika Robert Szala

  Ta inicjatywa społeczna rozpoczęta w Krakowie dla upamiętnienia i pokazania po wielu latach przekłamania, prawdziwych polskich bohaterów, którzy mogą być wzorem dla polskiej młodzieży - jednym z największych jest rtm. Witold Pilecki, od kilku już lat szeroko poznany w Piotrkowie Trybunalskim, gdy w 2010 roku z inicjatywy piotrkowskich środowisk patriotycznych (m.in. portal Trybunalscy.pl )rozpoczęły się tzw. marsze ku czci rtm.Witolda Pileckiego i związane z nim Msze św. za Ojczyznę, wystawy, odczyty, konkursy o Pileckim, wszystko to dla rozpropagowania wiedzy o rtm. Pileckim, co się niewątpliwie udało.
  Ten człowiek-bohater, swoimi czynami i walką z niemieckim hitleryzmem i sowieckim totalitaryzmem, za którą oddał życie, w pełni zasługuje na naszą pamięć o nim i upamiętnieniem. Członkowie Związku byłych Zołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy pamiętają tamten przeklęty czas zniewolenia i okupacji, są całym sercem za tą inicjatywą społeczną

  Zarząd Oddziału KWP w Piotrkowie Trybunalskim

  Pilecki niedoścignionym wzorem

  portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne

  Pilecki niedoścignionym wzorem dla nas. współczesnych Polaków. Towarzystwo Patriotyczne zgłasza swój udział w "Marszu Pileckiego 2014" i wyraża podziękowanie dla Piotrkowian podejmujących akcje upamiętniające tę ważną dla nas Postać.

  Piotrków - Pileckiemu

  portret użytkownika Paweł.

  Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie wspiera z zaangażowaniem wszelkie inicjatywy wskrzeszające pamięć o zapomnianych polskich bohaterach oraz kultywujące w młodym pokoleniu wartości patriotyczne!
  Piotrków - Pileckiemu, inicjatywa obywatelska i efekt współpracy wielu środowisk ma pełne wsparcie Klubu!

  Piotrków-Pileckiemu

  Nie mogłem w tym roku pomóc ale na pewno wesprę marsz swoją obecnością wraz z moją rodziną, oraz członkami NSZZ "Solidarność " Poczty Polskiej w Piotrkowie Tryb. Witku wielkie dzięki za tą wspaniałą inicjatywę.
  Chwała Bohaterom.

  Opcje wyświetlania odpowiedzi

  Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.