Skip to main content

500 plus na każde dziecko to mądry pomysł

portret użytkownika Z sieci

Cieszę się z objęcia Programem 500 Plus wszystkich dzieci. Nie tylko ze względu na oczekiwane skutki demograficzne, ale także z powodu zamknięcia potencjalnej „pułapki socjalnej”. Pułapka taka powstaje wówczas, gdy program pomocy publicznej tworzy zachęty do zachowań aspołecznych oraz osłabia chęć usamodzielnienia materialnego osób, które z niego korzystają. Jeśli np. wprowadza się zasadę, że z programu mogą korzystać tylko osoby o niskich dochodach, to zawsze znajdą się tacy, którzy albo „uczciwie” będą pilnować się, by nie przekroczyć wyznaczonego progu, albo będą ukrywali swoje rzeczywiste dochody, oszukując nas wszystkich, którzy im płacimy. Walka z „uczciwymi” jest bez szans na sukces, a wykrywanie oszustw i ściganie oszustów kosztuje. Więc cieszę się, że taki demoralizujący element Programu zamknięto. Dobrze byłoby, gdyby przejrzano także inne programy pomocy społecznej – wszak wiemy, że niektóre z nich zniechęcają do małżeństwa, a zachęcają do separacji i rozwodów…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

23 lutego 2019

3.666665
Ocena: 3.7 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak