Skip to main content

Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników

portret użytkownika Nazaret Energetyków
22.08.2015 14:00
23.08.2015 13:30
Jubileuszowa XXX EEE

Drodzy Energetycy, Elektrycy i Elektronicy!

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” i Duszpasterza Krajowego serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Energetyka na Jasną Górę.
Ich punktem kulminacyjnym będzie XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Energetyków w dniach 22-23 sierpnia 2015 r. Bardzo prosimy o przekazanie tego zaproszenia Panom Prezesom, Członkom Zarządu oraz poinformowanie współpracowników.
Na pielgrzymkę zaprasza nas przede wszystkim Matka Boża, która zawsze wstawia się za nami. Zaprasza też wielki Jej czciciel święty Maksymilian Maria Kolbe. Nasz patron jest wzorem umiłowania Niepokalanej Maryi i przykładem heroicznej miłości bliźniego. Jego duchowa obecność jest przykładem otwierania się na przyjmowanie Bożego błogosławieństwa.

Z okazji naszego Święta „Dnia Energetyka” życzymy Panom Prezesom, Członkom Zarządów, wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmach Polskiej Energetyki, oraz ich rodzinom, aby Duch Święty uczynił nas świadkami Bożego Miłosierdzia.
Mamy nadzieję, że Jasna Góra Zwycięstwa będzie miejscem radosnego przeżywania naszego jubileuszu 30-lecia u tronu Pani Jasnogórskiej.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa we Mszy Świętej w Niepokalanowie. Będzie ona sprawowana 14 sierpnia o godz. 11.00. Zapraszamy serdecznie poczty sztandarowe naszych organizacji związkowych. W Niepokalanowie będzie można nabyć aktualny Biuletyn Pielgrzymkowy w cenie 5 zł za szt.

Pragniemy, jak dotychczas, podtrzymać tradycję pomocy Kościołowi na Wschodzie przez ofiarowanie darów ołtarza.
Proszę reprezentantów grup pielgrzymkowych o kontakt w tej sprawie ze mną, lub z kol. Romanem Matwiejukiem (r.matwiejuk@poczta.fm). Reprezentanci przekażą nazwę darczyńcy i opis daru ofiarnego.

Pakiet pielgrzyma, na który składają się: znaczek pielgrzyma, świeca i lampion, kosztuje 6 zł. Proszę o zgłaszanie zapotrzebowania i podanie najkorzystniejszej formy jego dostarczenia.

Ks. Prałat Jarosław Sroka
Krajowy Duszpasterz Energetyków

Władysław Turek
Przewodniczący Zarządu KSE ”Nazaret”

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak