Skip to main content

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy na dwór Heroda

portret użytkownika Z sieci
trzej królowie.jpg

Co o nich wiemy? Czego się dowiadujemy z Ewangelii św. Mateusza? Co możemy wywnioskować z jej tekstu?

– Byli pierwszymi poganami, którzy uznali boskość Jezusa Chrystusa i uczcili Go jako Króla żydowskiego, Proroka i Mesjasza;

– Byli ludźmi uczonymi. Ewangelista nazywa ich Mędrcami. Byli zatem ludźmi wykształconymi;

– Znali proroctwa dotyczące przyjścia na świat niezwykłego Króla Izraela;

– Byli astronomami i astrologami obserwującymi gwiazdy i planety, potrafiącymi interpretować zmiany ich położenia względem Ziemi;

– Znali języki obce – skoro potrafili rozpytywać o drogę wędrując przez obce sobie terytoria i prowadzić dialog nie tylko na dworze Heroda;

– Byli ludźmi bogatymi. Ich dary były królewskie: złoto w tamtych czasach było symbolem bogactwa. Gram mirry czy kadzidła kosztował więcej niż gram złota;

– Zwracali uwagę swoją zasobnością – nie tylko dlatego, że stać ich było na sfinansowanie długiej podróży, również swymi strojami i innymi oznakami bogactwa, skoro król Herod uznał za właściwe zaprosić ich do swego pałacu i przyjaźnie z nimi rozmawiał;

– Byli ludźmi odważnymi, skoro zdecydowali się na daleką podróż do kraju obcego kulturowo, ryzykując nie tylko uciążliwości pustyni, ale i niebezpieczeństwa ze strony zbójców napadających na karawany;

– Byli ludźmi rozważnymi, skoro otrzymawszy ostrzeżenie, wybrali inną drogę powrotu. Nie odwiedzili ponownie pałacu Heroda, nie wstąpili do Jerozolimy;

O tym także napisałem we wspomnianej książce opublikowanej kilka lat temu.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

30 grudnia 2020

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak