Skip to main content

Marian Grotowski

A sami mają diabła za skórą

portret użytkownika Marian Grotowski
polska-flaga-stare.jpg

z naszego archiwum

A sami mają diabła za skórą!

Kwestionariusz autorski - rozmowa z WFW

portret użytkownika Marian Grotowski

Kwestionariusz autorski-

-Zawód, który chciałby Pan/chciałaby Pani wykonywać:

-Chciałbym rozdawać ludziom kwiaty miłości i szczęścia.

-Gdzie chciałby Pan/chciałaby Pani mieszkać:
-”Kraj lat dziecinnych, ten zawsze zostanie
Piękny i czysty, jak pierwsze kochanie”
pisał Adam Mickiewicz. Często myślami wracam do kraju lat dziecinnych i szczęśliwych, kraju który istnieje tylko w mojej pamięci i choć wiem, że to niemożliwe, w takim właśnie kraju chciałbym zamieszkać i do takiego kraju wciąż jeszcze powracam, po takim kraju podróżuję w swojej wyobraźni.

Kiwiportal - wywiad z autorem

portret użytkownika Z sieci

Rozmowa z... Marianem Grotowskim

Kiwiportal - wywiad

 • 1.      Czy może Pan/Pani powiedzieć o sobie kilka słów?
 • Homilia ks. Stanisława Sikory

  portret użytkownika Marian Grotowski

  Homilia ks. Stanisława Sikory wygłoszona podczas spotkania opłatkowego TP i Klubu GP które odbyło się w lokalu Solidarności przy ul. Wyszyńskiego.

  [quote] „Pan nas wybrał do niepodległości”
  Polskie dzieje naznaczone są cyklicznym traceniem niepodległości i jej odzyskiwaniem. Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918r. W Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę i dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Odtąd dzień 11 listopada był traktowany jako święto państwowe.
  Maria Morstinówna w wierszu „Sursum Corda” pisze:

  „Chwała na wysokości Bogu,
  a na polskiej ziemi niechaj moc

  Fragment powieści o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim " Zwycięzca"

  portret użytkownika Marian Grotowski
  5a8d6ea1ec5fb_o_large.jpg

  W kaplicy było ciemno. Wysoki krzyż sięgający stropu zdawał się dzielić kaplicę na dwie części. Witraże znajdujące się w oknach na ścianie ołtarza przedstawiały męczeńskie sceny z życia Świętej Zofii. Świece na bocznych ścianach w znacznym stopniu zdążyły zaczernić dymem białe ściany. Ich migotanie zdawało się zapełniać całe wnętrze kaplicy jakąś niezgłębioną tajemnicą, jakimś misterium. Drewniane ławki ciągnęły się od wejścia aż po sam ołtarz przed którym ustawiono dwa klęczniki. Na jednym z nich klęczał ksiądz i przebierał w rękach paciorki różańca.

  Recenzja powieści "Szewc"

  portret użytkownika Marian Grotowski
  0kłasdka "Szewca"

  "Polska z czasów uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przed dwoma ostatnimi rozbiorami. W Warszawie po ogłoszeniu pierwszej polskiej konstytucji podnosi się wrzawa. Magnaci w obawie przed reakcją carycy Katarzyny II starają się ułagodzić ją obietnicami posłuszeństwa, jednocześnie zdradzając swoją ojczyznę. W tym czasie król Stanisław August Poniatowski, pod presją swoich doradców i nacisków ze strony władczyni Wszechrusi, jak chorągiewka zmienia swoje postanowienia, ostatecznie przyłączając się do konfederatów targowickich.

  Gdzie jest polski rząd?

  portret użytkownika Marian Grotowski
  orzel IV RP.png

  Biały orzeł w koronie, na czerwonym tle to nasze polskie godło narodowe. Jest on obecny w naszej historii od tysiąca lat. Widniał na monetach i pieczęciach władców. Ozdabiał zamki, pałace i groby królewskie. Kobiety wysyłając swoich mężów do boju wyszywały go na sztandarach. Był elementem herbów Korony Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z wizerunkiem orła na tarczach ruszali w bój polscy rycerze zwyciężając pod Grunwaldem, pod Kircholmem, pod Wiedniem, kiedy cała Europa opuściła ręce.

  Dobrą zmianę trzeba zamknąć

  portret użytkownika Marian Grotowski

  Trzeba zamknąć rządową koalicję tzw. dobrej zmiany.

  Ogłoszenie

  portret użytkownika Marian Grotowski
  Bez tytułu5.png

  "Póki w narodzie myśl swobody żyje" (Adam Asnyk)

  W dniu 25. 07. 2020r. o, godzinie 16. 00 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbędzie się koncert zatytułowany "Póki w narodzie myśl swobody żyje" poświęcony Żołnierzom Wyklętym Niezłomnym. Będzie on skierowany do widza dorosłego jak i do młodzieży, której w uszach brzmieć jeszcze powinno opowiadanie Sobolewskiego z III części Dziadów A Mickiewicza, "Rozmowa z piramidami" Słowackiego czy "Tęsknota" Krasińskiego. Koncert ubarwią pieśni Andrzeja Kołakowskiego w mistrzowskiej interpretacji Dariusza Kowalskiego.

  ...

  portret użytkownika Marian Grotowski

  ...

  Moja kochana mamo,
  Która zmęczonymi dłońmi
  Dbasz o ostatnie malwy przed domem,
  Aby nie umarły
  I podpierasz nadłamaną gałąź winogrona,
  Która rozpalasz w domu ogień
  I nakrywasz stół białym obrusem.
  Uchyl drzwi, bym wiedział że czekasz
  Kiedy czas poplącze moje kroki,
  Kiedy niosę w swych rękach strach
  A w ustach wieść Hiobową.
  Bo w moim sercu struna jeszcze drży
  I nie wygasło jeszcze Ojców naszych prawo.
  Mamo kochana, uchyl drzwi,
  Bym z dala rozpoznał swojski dach
  I dym z komina, i przed domem malwy
  Kwitnące jak krew.

  Subskrybuj zawartość