Skip to main content

Gdzie jest piotrkowska Solidarność, gdzie Duszpasterstwo Ludzi Pracy

portret użytkownika witold k

XIV List do Przyjaciół

Gdzie jest piotrkowska Solidarność? Nie mylić ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” AD 2012 – ten daje sobie radę. NSZZ „S” jest organizatorem pielgrzymek, co jest naturalną konsekwencją lat osiemdziesiątych XX w.

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy, którą w formie zorganizowanej nie byliśmy w stanie zapełnić miejsc w minibusie - wskazuje na pilną potrzebę ponownej mobilizacji.

Kilka fotek z pielgrzymki ludzi pracy z lat osiemdziesiątych.
Pokolenia solidarnościowców zawodzą na całej linii. Ludzie ideowi już dawno - zawiedzeni - wyłączyli się z bieżącego biegu wydarzeń. Byli działacze to często emeryci. Młodsi (wtedy młodsi) bezrobotni albo kosmicznie poróżnieni.
Następcy pierwszych solidarnościowców raczej zbyt słabi na samodzielną służbę i nie dociera to do Nich – odrzucają chęć pomocy. Z różnych powodów.

Tak jak wtedy ludzie realizujący w praktyce pracę u podstaw – np. Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy klasztorze Ojców Jezuitów, które podtrzymywało ideę Solidarności i które potrafiło się wznieść ponad ówczesne różnice i poróżnienia personalne - tak i dziś musimy wypełnić lukę po DLP.

Zwracam tu uwagę na obecne różnice i formy komunikacji, jakich wtedy nie było. Mowa o błyskawicznej wymianie informacji, która to błyskawiczność miast jej wykorzystania jest omijana - staje się publicznym wrogiem, co skrupulatnie wykorzystują główni gracze.

Widząc potrzebę podania miejsc komunikacji także do koordynacji, do współpracy ponadśrodowiskowe ambicje, podałem je. Wpierw pod domeną piotrkowianie.pl. (...). Po latach, za zgodą wielu, powstał projekt nie wykorzystany w pełni do dziś „trybunalscy.pl”.

Apeluję do przywódców samodzielnych jednostek piotrkowskich: akowców, narodowców, solidarnościowców i ich następców powstałych dzięki polskiemu Sierpniowi ’80, środowisk, grup... do ciągłego promowania Portalu - do rejestrowania się w grupach tematycznych, do skupienia się przy interaktywnym portalu, który pozwala na zachowanie odrębności i jednocześnie daje gwarancje budowy rzeczy większych – wspólnych.

Wczytaj się w przekaz z XXX PLP posłuchaj, obejrzyj Homilę, Eucharystię.

XXXI pielgrzymkę organizuje Region Łódzki NSSZ „S” powinniśmy Piotrkowianie włączyć się w ten obowiązek.

Tymczasem, 29 września, pojawić się w Warszawie
witold k

18 września 2012

4.2
Ocena: 4.2 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: