Skip to main content

,, A słowo ciałem się stało...”

Odwieczna Mądrość wypowiadała Słowo i przez swego Ducha stwarza wszechświat. Tę niestworzoną Trójosobową Jedność nazywamy Bogiem. Bóg jest Miłością i tę Miłość zechciał objawić stwarzając niebo i ziemię. W niebie stworzył aniołów – czyste duchy – a na ziemi – człowieka. Człowiek to istota cielesno-duchowa obdarzona rozumem i wolną wolą, przeznaczona do życia wiecznego. Pierwsza para ludzka umieszczona w raju, poddana próbie, przez grzech pierworodny utraciła dar nieśmiertelności i rajską szczęśliwość.

Wtedy Syn Boży ofiarował się uratować człowieka i przez ofiarę swego życia dać mu szansę zbawienia. Słowo Boże – Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, za sprawą Ducha Świętego przyjmuje ludzkie ciało w łonie Najświętszej Dziewicy. Syn Boży staje się człowiekiem i przez swoje życie, śmierć i Zmartwychwstanie dokonuje Odkupienia. Warunkiem zdobycia szczęścia wiecznego jest uwierzyć w przedziwną tajemnicę Wcielenia i Odkupienia. Syn Boży przyszedłszy na świat w rozmowie z Nikodemem powiedział bardzo wyraźnie:

,,Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” / J.3,16-21 /

Wierzyć i kochać – oto pewna droga, bo ,,Kto wierzy nie podlega potępieniu..” /zob. wyżej/ Wierzyć – to znaczy przyjąć za prawdę wszystko co Bóg objawił a Kościół do wierzenia podaje. Kochać – to sumiennie zachowywać wszystkie Przykazania, gdyż Pan Jezus powiedział: ,,Kto zachowuje moje przykazania ten mnie miłuje”.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Składamy sobie Życzenia. Odwiedziny i gościny są wyrazem radości. Ale żeby ta radość była pełna i chrześcijańska trzeba oczyścić duszę przez spowiedź świętą, pobożnie uczestniczyć we Mszy świętej / w każdą niedzielę i święto/ i przyjąć Komunię świętą, pamiętając słowa Mickiewicza:

,,Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie!”

Boże Narodzenie 2010
Ks. Jan Stępień

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak