Skip to main content

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ziemi Świętej

portret użytkownika Z sieci

Istnieją dwa miejsca w Jerozolimie, w których dziś odbywają się uroczystości związane z Wniebowzięciem. Pierwsze i starsze to Dolina Cedronu u podnóża Góry Oliwnej w bliskim sąsiedztwie Groty Getsemani i Ogrodu Oliwnego. Jest tam pamiętający czasy Krzyżowców Kościół (dziś cerkiew) Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W centrum tego kościoła stoi kamienna kapliczka ustrojona ikonami od szczytu do posadzki. W jej wnętrzu znajduje się pusta kamienna nisza grobowa. To na niej, zgodnie z tradycją miało spocząć ciało Matki Bożej i stąd miała być wzięta do nieba. Kilka ikon przedstawia to zdarzenie. Nisza osłonięta jest grubymi przeźroczystymi płytami. Do grobowego kamienia zostawiono dostęp tylko po zewnętrznej stronie w sąsiedztwie wyjścia z kapliczki, tuż nad posadzką. Tylko tam można dotknąć podstawy niszy i ewentualnie na chwilę położyć dewocjonalia. To jedno z miejsc je „uświęcających”. „Na co dzień” Kościołem zarządzają prawosławni. Gdy dyżur pełnią Rosjanie, jest nieprzyjemnie. Nie wiem, czy tylko w stosunku do Polaków. Raz do roku, właśnie 15.sierpnia wnętrze Kościoła udostępniane jest franciszkanom. Nie „z dobrej woli”, lecz na podstawie odwiecznych ustaleń jeszcze pod rządami Turcji Osmańskiej.

Drugie miejsce, to katolicki łaciński Kościół Zaśnięcia NMP znajdujący się na tzw. „łacińskim Syjonie”, na przedmieściu Starego Miasta Jerozolimy tuż za Bramą Syjonu. Kościół został zbudowany przed I wojną światową staraniem Wilhelma II, ostatniego cesarza Rzeszy Niemieckiej. Administrowany jest przez zakonników niemieckich. W podziemiu, w tzw. Dolnym Kościele, w jego centrum, znajduje się szczególna rzeźba – instalacja przedstawiająca postać Matki Boskiej leżącej na marach. Wokół, „przytulone” do ścian kościoła znajdują się kapliczki ze wizerunkami NMP, słynącymi łaskami, z różnych krajów świata. Jest wśród nich także kapliczka z kopią słynnej ikony Matki Boskiej Częstochowskiej.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com

15 sierpnia 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak