Skip to main content

Battle of Vienna - Odsiecz Wiedeńska

portret użytkownika Admin

Bitwa pod Wiedniem - bitwa stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla ówczesnej Europy.

więcej filmów

movie: 
See video

Polska a Chile...

portret użytkownika Admin

Merytoryczny film, prezentujący skutki gospodarki głoszonej przez Miltona Friedmana. Te same poglądy głosi partia UPR w Polsce, która z dnia na dzień zdobywa coraz większe poparcie.

więcej filmów

movie: 
See video

Jak zjednoczyć prawicę - wywiad z prof. dr hab. Jerzym Robertem Nowakiem

Z prof. dr hab. Jerzym Robertem Nowakiem o recepcie na zjednoczenie sił patriotycznych w Polsce. Pod czyim sztandarem? Wokół jakiej sprawy? Z którym kandydatem na prezydenta?

Rozmowa przeprowadzona bezpośrednio po dyskusji pt.: "Czy możliwe jest zjednoczenie polskiej prawicy ?" z udziałem Profesora oraz prezesa Janusza Korwin-Mikkego, reżysera Grzegorza Brauna i dr Jana Przybyła. Miejsce: Piknik Wolnościowy UPR w Wiśniowej Górze k/Łodzi, 21-23 sierpnia.

więcej filmów

movie: 
See video

Polska Armia

więcej filmów

movie: 
See video

Warszawa Walczy

portret użytkownika Admin

więcej filmów

movie: 
See video

Nie zmieniajmy Unii w Związek Radziecki

portret użytkownika Admin

Parlament Europejski zatwierdził mianowanie Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mimo, że powinniśmy cieszyć się z tego, że to Polak piastuje takie stanowisko, to jednak wyraźne poparcie przez Buzka traktatu lizbońskiego jest dla Polski szkodliwe i cieszyć się nie ma właściwie z czego. Pozostaje jedynie mieć nadzieję na ponowne odrzucenie traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków.

więcej filmów

movie: 
See video

Wołyniu, Wołyniu

portret użytkownika Admin

więcej filmów

movie: 
See video

Mordy na Polakach w czasach 2 wojny światowej

portret użytkownika Admin

więcej filmów

movie: 
See video