Skip to main content

XXVII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

portret użytkownika PIS
26.10.2016 09:00
26.10.2016 15:00

XXVII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 26 października 2016 r. (środa), o godz. 09.00, sala nr 1, parter w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.2. zmiany budżetu miasta na 2016 rok;
4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R;
4.4. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” (zał. 1 i 2 w wersji elektronicznej);
4.5. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-1, ul. Rolnicza 75 – Ciepłownia C-2;
4.6. przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku (materiał w wersji elektronicznej);
4.7. zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.8. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;
4.9. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
4.10. przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka.
4.11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta.
9. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim.
10. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.
11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXVII Sesji.

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak

Prośba do osoby/osób/radnych

portret użytkownika Marcin P.

Prośba do osoby/osób/radnych zamieszczającego informację. Proszę o dołączanie wszystkich projektów/dokumentów/stanowisk/itp. jakie otrzymujecie Państwo przed sesją. Warto aby szersze grono mieszkańców mogło się z tymi dokumentami zapoznać.

Oczywiście

portret użytkownika W. Olejnik
cytuję Marcin P.

Prośba do osoby/osób/radnych zamieszczającego informację. Proszę o dołączanie wszystkich projektów/dokumentów/stanowisk/itp. jakie otrzymujecie Państwo przed sesją. Warto aby szersze grono mieszkańców mogło się z tymi dokumentami zapoznać.

Oczywiście, mogę przekazać elektroniczną wersję projektów uchwał.
Przysyłane one były z biura RM w kilku meilach i z powiadomieniami na różne komisje.
Postaram się przekierować wszystkie te korespondencje.
Zapraszam do lektury i obecności na sesji Rady Miasta w środę 26.10.2016r. o godz.9.00.
Pozdrawiam serdecznie
W. Olejnik

Sprawa do omówienia

portret użytkownika Admin
cytuję W. Olejnik
cytuję Marcin P.

Prośba do osoby/osób/radnych zamieszczającego informację. Proszę o dołączanie wszystkich projektów/dokumentów/stanowisk/itp. jakie otrzymujecie Państwo przed sesją. Warto aby szersze grono mieszkańców mogło się z tymi dokumentami zapoznać.

Oczywiście, mogę przekazać elektroniczną wersję projektów uchwał.
Przysyłane one były z biura RM w kilku meilach i z powiadomieniami na różne komisje.
Postaram się przekierować wszystkie te korespondencje.
Zapraszam do lektury i obecności na sesji Rady Miasta w środę 26.10.2016r. o godz.9.00.
Pozdrawiam serdecznie
W. Olejnik

Sprawa do omówienia. Trybunalscy.pl nie jest wstanie udźwignąć dużych plików. Proponuje dysk google na dokumenty a u nas linki do nich poddawane dyskusji.

Gdzie to będzie fizycznie

portret użytkownika Marcin P.

Gdzie to będzie fizycznie umieszczone nie ma znaczenia. Ważne aby KAŻDY dokument (jeśli nie ma klauzuli poufne itp.) był publicznie dostępny przed sesją/komisją itd. w formie linku z porządku obrad.

Jeśli mogę

portret użytkownika witold k
cytuję Marcin P.

Gdzie to będzie fizycznie umieszczone nie ma znaczenia. Ważne aby KAŻDY dokument (jeśli nie ma klauzuli poufne itp.) był publicznie dostępny przed sesją/komisją itd. w formie linku z porządku obrad.

Jeśli mogę podpowiedzieć. To jest temat po pierwsze RM potem Klubu PIS. Mamy tez BRM - biuro rady miejskiej. Wyobrażam sobie, że wyznaczony pracownik BRM zakłada dysk Google dla klubu radnych PIS i permanentnie wkłada materiały o których mowa. Dostęp do nich udostępnia radny bądź wskazany przez radnego podatnik. Dyskusja publiczna w grupie tematycznej - mamy taką. Potrzeba osoby do ogarnięcia tego i poprowadzenia. Wydaje się, że członek redakcji trybunalscy.pl Marcin do tego się nadaje.
Kapitalny materiał dla mediów. Wystąpienie o udostępnianie - czego nie zrobią to dobrze dla opozycji. Radny sam może to udostępniać z info że BRM odmówiło.

100 lat temu Andrzej Kowalczyk za pieniądze urzędu pracy własnie po to poszedł do pracy w BRM aby temat o którym mówimy uregulować raz na zawsze. Skopali młodego człowieka i odszedł. Maniutek, jeszcze tego samego dnia, zatrudnił zausznika (syna szwarga) który przez te lata tam pracował a teraz jego żonę wsadzili do Trójki na po dyrektora. Oni nie mają czasu na głupoty.