Skip to main content

1050. rocznica Chrztu Polski

portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich
08.11.2015
12.06.2016
BpJedraszewski_herb.jpg

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i 500. rocznicy obecności Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej.

Umiłowani Archidiecezjanie,

Słuchany przez nas przed chwilą dialog między Bartymeuszem, niewidomym żebrakiem z Jerycha, a Jezusem sprowadza się do zaledwie czterech zdań. Najpierw było dwukrotne wołanie owego biednego człowieka: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10, 47. 48), następnie pytanie Mistrza z Nazaretu: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10, 51a), na które z kolei Bartymeusz odpowiedział: „Rabbuni, żebym przejrzał” (Mk 10 51b). Na koniec usłyszał on słowa Chrystusa, które oznaczały dla niego zupełnie nowe życie: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10, 52a). Całość ewangelijnej opowieści kończy się bowiem następującym stwierdzeniem: Bartymeusz „natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” (Mk 10, 52b).

W ciągu prawie dwóch tysięcy lat dziejów Kościoła historia Bartymeusza znajdowała swoje liczne i niekiedy prawdziwie przejmujące powtórzenia. Ciągle bowiem znajdowali się i znajdują ludzie, którzy właśnie u Chrystusa szukali ratunku dla siebie, którzy ten ratunek u Niego znaleźli i którzy odtąd szli już tylko za Nim.

Drodzy Siostry i Bracia!

Prawie 1050 lat temu historia Bartymeusza powtórzyła się w odniesieniu do ówczesnego władcy Polan Mieszka I i całego narodu polskiego. W 966 roku, zapewne w Wielką Sobotę, przypadającą wtedy na dzień 14 kwietnia, Mieszko I wraz ze swoim dworem i książęcą drużyną przyjął sakrament Chrztu świętego. Była to jego w pełni wolna i suwerenna decyzja. Mógł przecież – podobnie jak czynili to wodzowie Słowian połabskich czy Prusowie – trwać nadal przy swoich pogańskich wierzeniach. A jednak, na wzór Bartymeusza, Mieszko I chciał się z nich wyzwolić, chciał duchowo „przejrzeć”. Uznał więc, że ratunku zarówno dla siebie, jak i dla całego narodu, któremu przewodził, może szukać jedynie w Chrystusie i Jego Ewangelii. Ze swym wołaniem o Chrystusa zwrócił się poprzez Czechy do Rzymu, w którym rządził wtedy papież Jan XIII. W odpowiedzi na jego prośbę przybyli do Polski pierwsi misjonarze. Widomym znakiem wielkiego powodzenia ich misji stało się to, że dwa lata później, w 968 roku, utworzono w Poznaniu biskupstwo, na którego czele stanął pierwszy w dziejach Kościoła w Polsce biskup o imieniu Jordan. Kolejnym, niezmiernie ważnym wydarzeniem w dziejach państwa polskiego i Kościoła w Polsce był tak zwany Zjazd Gnieźnieński w roku 1000, podczas którego utworzono podległą wprost Rzymowi metropolię gnieźnieńską, w skład której weszły trzy diecezje ze stolicami w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu. W ten sposób Polska znalazła się w Europie pojmowanej jako wspólnota państw i narodów chrześcijańskich. Jej znaczenie i głos liczył się nie tylko w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim religijnym. Chrześcijański charakter państwa polskiego był bowiem przejmująco poświadczany modlitwą, krwią i męczeństwem świętych tamtych czasów: św. Wojciecha, Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich, św. Brunona z Kwerfurtu, św. Andrzeja Świerada, św. bp Stanisława Szczepanowskiego. Mimo tak zwanej reakcji pogańskiej w latach trzydziestych XI wieku Polska wiernie szła za Chrystusem – i tak zdąża za Nim po dzień dzisiejszy.

Wraz z Chrystusem przybyła do Polski Jego Przenajświętsza Matka, czczona i kochana od samego początku przez polski lud. Przejawem tego jest dostojna i uroczysta pieśń Bogurodzica, napisana i skomponowana już w XIII wieku, która stała się pierwszym hymnem Polski, śpiewanym między innymi przez polskich rycerzy pod Grunwaldem. Przejawem tego jest również obecność w Łasku dokładnie od 500 lat Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej. Do Polski przywiózł ją w 1515 rok powracający z Soboru Laterańskiego V prymas Jan Łaski jako dar papieża Leona X.

Drodzy Siostry i Bracia!

Właśnie ta okoliczność sprawiła, że razem z Księżmi Biskupami Pomocniczymi zdecydowaliśmy, aby obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski połączone z 500-leciem obecności wizerunku Matki Boskiej Łaskiej rozpocząć w naszej Łódzkiej Archidiecezji trzy tygodnie wcześniej w porównaniu z resztą naszego Kraju. W innych diecezjach Polski rozpoczną się one bowiem w sobotę 28 listopada 2015 roku Nieszporami 1. Niedzieli Adwentu, natomiast u nas już w niedzielę 8 listopada w Łasku.

Uroczystościom przewodniczyć będzie Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, do niedawna Prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przybędzie do nas jako specjalny wysłannik, czyli Legat, Ojca Świętego Franciszka. Jest to dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, podkreślającym wagę wydarzenia, jakie nas czeka. W ten sposób Łask będzie pierwszą stacją naszej Archidiecezji w obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. Drugą stacją będzie Piotrków Trybunalski, gdzie w Niedzielę Miłosierdzia w dniu 3 kwietnia 2016 roku uroczystościom będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast trzecia stacja będzie miała miejsce w Łodzi w dniu 12 czerwca 2016 roku, w Święto Eucharystii, kiedy to głównym naszym gościem będzie Ksiądz Kardynał Dominik Duka, arcybiskup metropolita praski i prymas Czech, przypominający swą obecnością, że bezpośrednią przyczyną przyjęcia przez Mieszka I sakramentu Chrztu było jego małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą. Ostatnią, czwartą stacją będzie Tomaszów Mazowiecki, który w odpowiedzi na uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu z 11 czerwca br. otrzyma – jak się spodziewamy – ze strony Stolicy Apostolskiej swego Patrona w osobie św. Antoniego Padewskiego.

Tak jak w całej Polsce również w naszej Archidiecezji początek obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski będzie powiązany z wręczeniem przedstawicielom wszystkich parafii specjalnej Świecy Jubileuszowej, która następnie zostanie przewieziona do parafii i uroczyście zapalona w najbliższą niedzielę, to znaczy 15 listopada. Dlatego proszę, aby w dniu 8 listopada br. przybyły do Łasku specjalne 3-osobowe delegacje parafialne, jeśli to możliwe z Księdzem Proboszczem na czele.

Ponieważ uroczystości w Łasku w dniu 8 listopada br. odnoszą się także do 500. rocznicy obecności Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej, muszą się one stać świętem również, a może przede wszystkim dla całego miasta. Zapraszam zatem bardzo serdecznie mieszkańców Łasku z jego Duszpasterzami a także Władzami Samorządowymi.

Niech nasza wspólna modlitwa do Matki Bożej będzie wielkim dziękczynieniem wiernych całej Archidiecezji Łódzkiej za 1050 lat obecności Chrystusa, Jego Ewangelii, Krzyża i Kościoła na naszej polskiej Ziemi, a także za 500 lat nieustannej modlitwy pielgrzymów, którzy u stóp Matki Boskiej Łaskiej doznają wielu łask i duchowej, tak bardzo ważnej dla nich pociechy.

Na to pełne radości świętowanie wszystkim Wam, Drodzy Bracia Siostry i Bracia, z serca błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 16 października 2015 roku

http://archidiecezja.lodz.pl/

4
Ocena: 4 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak