Skip to main content

Modlitwą złożyli hołd Powstańcom

rocznica powstania2.JPG

We wtorek 22 stycznia, równo 150 lat po wybuchu Powstania Styczniowego mieszkańcy Opoczna złożyli hołd wszystkim jego uczestnikom. Uroczystości organizowane przez posła Roberta Telusa, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski oraz Muzeum Regionalne w Opocznie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele św. Bartłomieja z udziałem pocztów sztandarowych oraz delegacji urzędów, instytucji, szkół oraz kombatantów. Po nabożeństwie i krótkim odczycie historycznym na temat powstania w wykonaniu dyrektora opoczyńskiego muzeum uczestnicy udali się pod pomnik, miejsce straceń Powstańców Styczniowych przy ul. Partyzantów/róg Piotrkowskiej po drodze zatrzymując się przed tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie „Domu Esterki”. Tam podczas powstania więziono jego uczestników. W obydwu tych miejscach złożono kwiaty i wiązanki, zapalono znicze.

W ubiegłą niedzielę natomiast okrągłą rocznicę Powstania Styczniowego uczczono w pięciu gminach powiatu opoczyńskiego – Białaczów, Drzewica, Paradyż, Poświętne i Żarnów, odprawione zostały Msze Święte w intencji Ojczyzny. Uroczystości te zainicjowane zostały przez „Prawo i Sprawiedliwość” oraz posła Roberta Telusa, który uczestniczył w nabożeństwie w filipińskim Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannie-Poświętnem oraz w kościele parafialnym św. Łukasza w Drzewicy. Po Mszy Świętej delegacja złożona także z wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy Poświętne udała się na cmentarz parafialny, by na grobie szesnastoletniego powstańca styczniowego Karola Sygietyńskiego złożyć kwiaty i zapalić znicze. Znicze, wieńce i wiązanki w hołdzie poległym składano także w miejscach związanych z walką narodowowyzwoleńczą w Białaczowie, Drzewicy, Paradyżu i Żarnowie.

Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Roberta Telusa
www.telusrobert.pl

23.01.2013 r.

4
Ocena: 4 (1 głos)
Twoja ocena: Brak