Skip to main content

Procesja różańcowa ulicami miasta

portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich
23.10.2011 16:00
23.10.2011 19:18
rozaniec.gif

23 października br. (w niedzielę) kolejny raz gromadzimy się, aby modlić się modlitwą różańcową, idąc ulicami naszego miasta. Ciągle chcemy, aby nasza modlitwa przynosiła obfite owoce. Z tym wiąże się pytanie: Jak odmawiać różaniec?

Odpowiedź na to pytanie jest dość szeroka. Dzisiaj, przed rozpoczęciem tegorocznej procesji różańcowej, chciałbym odnieść się do jednego z aspektów odpowiedzi na postawione pytanie. Bo, że odmawiając różaniec, rozważamy w 4 częściach, tj. w 20 tajemnicach, razem z Maryją, wydarzenia z Ewangelii – to chyba wiemy. Że każda tajemnica różańcowa to 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu… oraz modlitwa fatimska O, mój Jezu…- to też wiemy. Jednak najważniejszym aspektem odmawiania różańca jest rozważanie treści poszczególnych tajemnic. Aby to było możliwe, każdy odmawiający tę wspaniałą modlitwę musi skupić się na tej właśnie treści. NIE na treści słów modlitwy Zdrowaś Maryjo…, którą 10 krotnie powtarzamy, choć i ta treść jest wspaniała i ukazuje nam zdarzenie, będące treścią 1 tajemnicy radosnej. Jednak rozważając konkretną, zapowiedzianą tajemnicę, nasze myśli, uczucia, refleksje, czy postanowienia – powinny nakierować się na przedstawione właśnie zdarzenie z życia Pana Jezusa i Maryi. Pomagają temu przedstawione rozważania, zaczerpnięte od wspaniałych postaci, takich jak np. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, czy O. Pio, którego rozważania w tym roku pomagać nam będą w przeżywaniu prawdy o życiu człowieka i jego relacjach z Panem Bogiem. To rozważanie natomiast ma nam przypominać o Panu Bogu, o Jego dla nas zaleceniach czy zakazach, o skutkach dobrego i złego postępowania, o zasadach życia i relacji między ludźmi – krótko mówiąc o tym wszystkim, co Pan Bóg chciał i nadal chce nam powiedzieć. Temu samemu służą inne religijne pomoce, takie jak krzyż zawieszany w różnych miejscach, gdzie żyjemy, jak życzenia: idź z Bogiem czy zostańcie z Bogiem, jak kropielnica ze święconą wodą, jak obrazy ukazujące wyobrażenia P. Jezusa, Matki Bożej i świętych i wiele wiele innych.

Dlatego niezrozumiałe jest dziś i kiedykolwiek atakowanie nas – ludzi wierzących – że wieszając krzyż w miejscach publicznych czynimy coś złego. My chcemy, aby spoglądanie na przedmioty związane z naszą wiarą przynaglało nas do dobrego postępowania, wypowiadania dobrych słów, do dobrych myśli i tworzenia dobrych rozwiązań życiowych – czy to prywatnych czy publicznych.
Dlatego, wracając do naszego różańca, chcę mocno podkreślić wartość rozważania Bożych prawd. Jeśli natomiast skupimy się tylko na rozważaniu treści Zdrowaś Maryjo, to znacznie zubożymy rezultat modlitwy różańcowej, o której odmawianie tak mocno zabiega Matka Boża we wszystkich swoich objawieniach. Dlatego musimy podjąć próbę zminimalizowania wszystkiego, co utrudnia to skupienie się na treści danej tajemnicy. I tutaj chcę odpowiedzieć na nasze pytanie: jak odmawiać różaniec? Otóż, aby ułatwić rozmyślanie różańcowe należy modlitwy Zdrowaś Maryjo… odmawiać równym tempem, niemal na jednym tonie, bez podkreślania przecinków w tekście, gdyż mamy wytworzyć jakby śpiewny podkład pod rozważane treści. Dlatego podkreślanie przez osoby prowadzące różaniec konkretnych słów czy odstępów w modlitwie, może wielu osobom przeszkadzać w skupieniu się na rozważanych treściach, spowoduje odbieganie myśli od rozważania, a to, jak powiedziałem, zmniejszy naszą duchową korzyść, jaką moglibyśmy wynieść z modlitwy różańcowej. Bo przecież tylko jak najczęstsze czerpanie ze źródła, jakim jest Pan Bóg i Jego dla nas pomoc, może sprawić, że wypełnimy to, czego ON od nas oczekuje i wypracujemy w sobie postawę wierności Panu Bogu. A cóż więcej nam potrzeba, aby być z NIM na wieki?

Tak więc nie zmarnujmy okazji, aby w wielkim zjednoczeniu wzajemnym i z Panem Bogiem, przeżyć treści Różańca Świętego, aby razem z Maryją, oddając Bogu cześć, podziękować Mu za wszystkie łaski oraz wypraszać u Niego wszystkie potrzebne nam dary, tak w naszym indywidualnym życiu, jak i w życiu naszych rodzin, naszego miasta i naszej Ojczyzny – Polski.

Na początku czyni się znak Krzyża Św., a następnie odmawia modlitwy wstępne: Wierzę w Boga..., Ojcze nasz…, 3 razy Zdrowaś Maryjo…, których intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Następnie w skupieniu zapowiadana jest tajemnica różańcowa i rozważa się treści kolejnych tajemnic: radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Podczas procesji różańcowej starajmy się być skupieni i wzajemnie mili dla siebie.

W tym roku będziemy się modlić przechodząc w procesji ulicami: Śląska, Wiślana, Krakowskie Przedmieście, Pijarska, Konarskiego, Rynek Trybunalski, Sieradzka, Pl. Kościuszki, Słowackiego do pomnika Jana Pawła II. Początek g. 16.00.

Szczęść Boże!

21 października 2011

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak