Skip to main content

Macierewicz po raz kolejny wygrywa w sądzie

portret użytkownika Monika B
A. Macierewicz

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy postanowił nie uwzględniać zażalenia złożonego przez byłego pracownika Polservice Jacka Wojnarowskiego na postanowienie Sądu Rejonowego, który w czerwcu umorzył postępowanie w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi za umieszczenie nazwiska Wojnarowskiego w Raporcie o likwidacji WSI.

W działaniach byłego Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej sąd nie doszukał się dowodów wskazujących na popełnienie czynu zabronionego wskazującego na zniesławienie.
Wybiórcze media

Macierewicz kolejny raz wygrywa w sądzie w sprawie z powództwa kolejnego "obrażonego" zamieszczeniem jego nazwiska w raporcie z likwidacji WSi.

Jaki rezonans medialny zyskuje sprawa następnej z całej serii wygranych sądowych Antoniego Macierewicza?

Oczywiście żadnego.

Czy tzw. opiniotwórcze media przypominają w ogóle opinii publicznej fakt, że Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, zwany w skrócie "Raportem z likwidacji WSI", został sporządzony przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej - Antoniego Macierewicza, do czego zobowiązany on został przepisem art. 70a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego".  I że w związku z powyższym wszystkie oskarżenia, jakie z tytułu wykonania ustawy sejmowej spadają na Macierewicza, świadczą o ignorancji tj. kompletnym niezrozumieniu roli Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i mają wyłącznie podłoże polityczne. Ustawa stanowiąca podstawę sporządzenia raportu, mówi wyraźnie, że winien on obejmować swoją treścią informacje na temat działań żołnierzy i pracowników Wojskowych Służb Informacyjnych oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy o WSI, wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, a w szczególności podejmowanych samodzielnie lub wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.

Gdyby Macierewicz przegrał - wykładnia znalazłaby się od razu.

Strona Posła RP

29 października 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak