Skip to main content

38. PIELGRZYMKA ENERGETYKÓW, ELEKTRYKÓW I ELEKTRONIKÓW

portret użytkownika Nazaret Energetyków

- Przynosimy Maryi nasze trudy i wyzwania, służbę w trosce o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Na Jasnej Górze odbyła się 38. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników. Od lat włączają się w „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”- dziś złożyli ofiarę na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Dwudniowa pielgrzymka pracowników branży energetycznej zgromadziła ok. 8 tys. osób. Tradycyjnie była ona zwieńczeniem Dnia Energetyka obchodzonego 14 sierpnia w rocznicę śmierci patrona tej grupy zawodowej - św. Maksymiliana Kolbego.

Mszy św. przewodniczył bp Marek Marczak z Łodzi. Wskazując na dzisiejszą Ewangelię o wielkiej wierze poganki kobiety kananejskiej, podkreślał, że to prawdziwa Dobra Nowina ukazująca prawdę, że miłość Boża nie ma granic. Podkreślił, że to wiara powala nam żyć jak jedna rodzina Boża, Kościół Chrystusowy. Wskazał na zagrożenie jakim jest poprzestawanie na rytuale, formalnej przynależności do wspólnoty Kościoła. - Może nam się wydawać, że wystarczy być ochrzczonym, by być w Kościele i ta przynależność wystarczy, by cieszyć się Bożą opieką, a Jezus przypomina nam dziś, że wiara to coś żywego, to relacja z Nim - uwrażliwiał bp Marczak i przypomniał naukę Soboru Watykańskiego II, że „nie dostępuje zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem”

- Przychodzimy prosić o wiarę żywą, która będzie obecna w codziennych wyborach, będzie naszą siłą w pracy zawodowej i relacjach z innymi, pozwoli doświadczyć wewnętrznego pokoju – mówił kaznodzieja.

Wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na prąd przed branżą energetyczną stoi dziś wiele wzywań. Wśród nich są: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jego energetycznej suwerenności, rentowności produkcji prądu i rozwój nowych technologii.

- Jeżeli chodzi o transformacje energetyczną w Polsce to przede wszystkim mówimy o tzw. zielonej energii, o odnawialnych źródłach energii - zaznaczył Dawid Ziemiński przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” i zastępca dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów

Na pielgrzymkę przyjechali pracownicy branży energetycznej, wszystkich grup kapitałowych PGE, Enea, Energa i Tauron oraz elektrowni z całej Polski. Obecni byli prezesi i dyrektorzy zakładów, przedstawiciele zarządów i spółek oraz związkowcy. Wraz z czynnymi zawodowo pracownikami branży przybyli również emeryci i renciści.

Po raz 17. w pielgrzymce brali udział przedstawiciele branży energetycznej, którzy przyjechali rowerami ze Szczecina. Na rowerach 9 osób, a jedna pilotowała grupę samochodem. Wśród rowerzystów byli nie tylko mieszkańcy Szczecina, ale też m.in. Cedyni i Gorzowa. Każdego dnia pielgrzymki pokonywali ok. 100 km, a w sumie 700 km, bo pojechali dłuższą trasą, wybierając ścieżki rowerowe.

- Każdy ma swoją intencję – mówił jeden z uczestników. Polecali swoja służbę Matce Bożej.

Ks. Sławomir Zyga krajowym duszpasterze energetyków, elektryków i elektroników zwrócił uwagę na aspekt służby w pracy osób odpowiedzialnych za nasze energetyczne bezpieczeństwo. – Dzisiaj jeżeli chcemy pokazać miarę jakiegoś zdarzenia typu kataklizm naturalny, to mówimy ilu ludzi i jak długo było bez prądu. I to pokazuje, że praca energetyków jest publiczną służbą – mówił duszpasterz.

Pielgrzymki tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedziele po Dniu Energetyka obchodzonego 14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona energetyków. Franciszkanin pasjonował się radiem, interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radiowych obrazu, założył elektrownię, stworzył także projekt eteroplanu, czyli pojazdu kosmicznego.

Pielgrzymkę zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret.” Powstało ono z istniejącego od lat 80-tych Krajowego Duszpasterstwa Zawodowego. To ruch katolików świeckich pracujących w zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, pracowników zaplecza technicznego energetyki i innych firm związanych z tym zawodem i będących podmiotem ewangelizacji w tym środowisku zawodowym.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki stało się wezwanie roku duszpasterskiego w Polsce: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

galeria

20 sierpnia 2023

4.75
Ocena: 4.8 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak

XXXVIII Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę 19-20 sierpnia

portret użytkownika Nazaret Energetyków
5

19-20 sierpnia Energetycy z GK PGE odbyli 38. Pielgrzymkę na Jasną Górę. Organizatorem Pielgrzymki jest Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret”. Organizację pielgrzymki wsparła Fundacja PGE.

Tegoroczne hasło przewodnie pielgrzymki brzmiało „Wierzę w Kościół Chrystusowy". W pielgrzymowaniu na Jasną Górę uczestniczyli liczni pracownicy i emeryci branży energetycznej z całej Polski wraz ze swoimi prezesami i dyrektorami, jak rónież przedstawiciele organizacji związkowych.

W sobotę 19 sierpnia spotkanie inauguracyjne uświetnił pielgrzymom występ słynnego polskiego tenora Bogusława Morki. Następnie, podczas drogi krzyżowej na wałach Jasnej Góry, modlili się oni za zmarłych i chorych energetyków, a po Apelu jasnogórskim wzięli udział w nocnym czuwaniu zakończonym Mszą Świętą o północy.

W niedzielny poranek 8 tysięcy pielgrzymów wyruszyło Alejami Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry przy muzycznej oprawie Orkiestry Reprezentacyjnej Elektrowni Turów. Na jasnogórskim szczycie pielgrzymów powitał Dawid Ziemiński – Z-ca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a zarazem Przewodniczący Zarządu Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret".

Mszy św. dla uczestników pielgrzymki przewodniczył J.E. ks. bp Marek Marczak, który podkreślił w homilii „Może nam się wydawać, że wystarczy być ochrzczonym, by być w Kościele i ta przynależność wystarczy, by cieszyć się Bożą opieką, a Jezus przypomina nam dziś, że wiara to coś żywego, to relacja z Nim - uwrażliwiał bp Marczak i przypomniał naukę Soboru Watykańskiego II, że „nie dostępuje zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem".

Jak wskazywał przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "Nazaret" Dawid Ziemiński – wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przed branżą energetyczną stoi dziś wiele wyzwań. Wśród nich są: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jego energetycznej suwerenności, rentowność produkcji i niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz rozwój nowych technologii. W zakresie transformacji energetycznej w Polsce mówimy przede wszystkim o tzw. zielonej energii OZE w celu przystosowania się do zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie uroczystości, Grzegorz Wysocki - Wiceprezes PGE Baltica, dokonał Aktu Zawierzenia Energetyków Polskich Matce Bożej Częstochowskiej.

Pielgrzymki tradycyjnie organizowane są w pierwszą sobotę i niedzielę po Święcie Dnia Energetyka obchodzonym 14 sierpnia w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego - patrona energetyków. W tym roku obchodziliśmy 30. rocznicę ustanowienia naszego święta - Dnia Energetyka.

Biuro ds. Dystrybucji

Autor: Bajerska Agnieszka [PGE S.A.]

Dotyczy: PGE Dystrybucja S.A.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.