Skip to main content

„PO BOŻĄ ENERGIĘ” - 36. PIELGRZYMKA ENERGETYKÓW, ELEKTRYKÓW I ELEKTRONIKÓW

portret użytkownika Nazaret Energetyków
PEEE2021.jpg

O tym, że jednym z przejawów patriotyzmu jest solidne wypełnianie zadań zawodowych mówił na Jasnej Górze do uczestników 36. Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników bp Henryk Wejman. Uczestniczyło w niej ok. 3 tys. osób. Wśród intencji zanoszona też była prośba o bezpieczną i stabilną pracę.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy arch. szczecińsko-kamieńskiej.
- Przez swoją pracę przysparzacie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zarazem okazujecie wobec niej swoją miłość – mówił do zebranych. Za kard. Stefanem Wyszyńskim bp Wejman przypomniał, że „człowiek, który trwa w więzi z Chrystusem, nie może nie oddziaływać na otoczenie”. To oddziaływanie przyjmuje różne formy: świadectwa miłości Bożej wobec ludzi, kształtu i jakości relacji z innymi. Kard. Wyszyński dostrzegał związek między duchowym ukształtowaniem człowieka a wykonywana przez niego pracą. Według niego sumienność i rzetelność w pracy uwarunkowane są stopniem relacji z Bogiem.

Bp Wejman podkreślił, że w czasie pokoju jednym z przejawów patriotyzmu jest solidne wypełnianie zadań wynikających z przyjętego zawodu, powołania.

Na wymiar służby pracy w energetyce zwrócił uwagę ks. Sławomir Zyga, krajowy duszpasterz Energetyków, Elektryków i Elektroników. - Człowiekowi jest potrzebna energia duchowa, by móc służyć innym – podkreślił ks. Sławomir Zyga, Zauważył, że widać to szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy praca ludzi związanych, zwłaszcza, z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej wiąże się z ryzykiem niebezpieczeństwa. – Wtedy ci ludzie, muszą mieć siłę serca, żeby nam wszystkim służyć – mówił duszpasterz energetyków.

- Przyjechaliśmy na Jasną Górę, aby „naładować nasze baterie” i powierzyć Matce Bożej nasze sprawy. To, co nas nurtuje to przyszłość energetyki, widzimy problemy z Turowem, z Czechami i jeszcze z UE. Chcielibyśmy, żeby przedstawiciele Unii wreszcie przychylnym okiem spojrzeli na Polskę. Przecież my nie jesteśmy trzecim światem. Chcielibyśmy być w czołówce nowoczesnych państw, zapewniając takie rozwiązania, żeby całe społeczeństwo mogło się cieszyć ze zmian - mówił Jarosław Dyja z PGE, dystrybucja Łódź.

Wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na prąd przed branżą energetyczną stoi dziś wiele wzywań. Wśród nich są: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, rentowności produkcji prądu i rozwój nowych technologii.

Jan Matla, przewodniczący „Solidarności” z Lubelskich Zakładów Energetycznych Lublin S.A mówił o moralnym znaczeniu jasnogórskich pielgrzymek, które wzmacniają więzi pracownicze. Wśród wyzwań branży energetycznej wyróżnił m.in. problemy z dekarbonizacją, redukcją emisji dwutlenku węgla i zmianami związanymi z klimatem. Jego zdaniem jest potrzeba „opracowania technologii, które pozwalają używać naszych materiałów i naszego opału w sposób ekologiczny”.

- Chcemy godnie żyć i godnie zarabiać, a niestety ostatnio to jest problem. Pensje nie nadążają za tym, co robimy, a pracujemy i zapewniamy energię wszystkim. Potrzeba nam ludzi mądrych i uczciwych do zarządzania firmą. Teraz brakuje fachowców od energetyki – wyraził swoja opinię Edward Dzierżak PGE Rzeszów.

Pielgrzymki tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedzielę po Dniu Energetyka obchodzonego 14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona energetyków. Franciszkanin m.in. założył elektrownię.

Pielgrzymkę zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret.” Powstało ono z istniejącego od lat 80-tych Krajowego Duszpasterstwa Zawodowego. To ruch katolików świeckich pracujących w zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, pracowników zaplecza technicznego energetyki i innych firm związanych z tym zawodem i będących podmiotem ewangelizacji w tym środowisku zawodowym.

Produkcja energii pierwotnej w Polsce opiera się jeszcze przede wszystkim o paliwa kopalne. Na pierwszym miejscu jest węgiel (kamienny i brunatny), odpowiadający za 56% zapotrzebowania. Istotny jest również udział ropy naftowej – 25%. W Polsce również intensywnie rozwijają się odnawialne źródła energii. Na czołowym miejscu jest energetyka wiatrowa. Liderem jest województwo zachodniopomorskie.

W sektorze paliwowo-energetycznym zatrudnionych jest w Polsce ok. 300 tys. osób Cechą szczególną branży energetycznej jest silna pozycja związków zawodowych, do których należy ponad połowa zatrudnionych.

Zdjęcia

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

XXXVI Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę

portret użytkownika Forum Ruchów Katolickich
5

Energetycy z PGE wraz z kolegami z wszystkich grup energetycznych odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę. Organizatorem pielgrzymki jest Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret".

Tegoroczne hasło przewodnie pielgrzymki brzmiało „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy". W wydarzeniu uczestniczyli liczni pracownicy branży energetycznej z całej Polski wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej oraz związkowców. Do czynnych zawodowo pracowników branży dołączyli także koledzy emeryci i renciści.

W sobotę 21 sierpnia pielgrzymi modlili się za zmarłych, rannych i chorych koleżanki i kolegów energetyków podczas drogi krzyżowej po wałach Jasnej Góry, a po Apelu licznie wzięli udział w czuwaniu zakończonym Mszą świętą o północy.

W niedzielę rano pielgrzymi wyruszyli z Alei Najświętszej Maryi Panny. Na jasnogórskim szczycie pielgrzymów powitał Dawid Ziemiński, Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja O. Rzeszów i równocześnie Przewodniczący Zarządu Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret".

Uroczystej mszy w asyście duszpasterzy energetyków przewodniczył biskup Henryk Wejman, który powiedział „(…) Przez swoją pracę przysparzacie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zarazem okazujecie wobec niej swoją miłość. Człowiek, który trwa w więzi z Chrystusem, nie może nie oddziaływać na otoczenie. To oddziaływanie przyjmuje różne formy: świadectwa miłości Bożej wobec ludzi, kształtu i jakości relacji z innymi".

W imieniu energetyków polskich Akt Zawierzenia w tym roku złożył Jarosław Kwasek, Prezes PGE Dystrybucja –„ (…) My, energetycy polscy, przynosimy do Sanktuarium Narodu Polskiego, nasze troski, radości i nadzieje. Przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie trzech narodów przychodzili do Ciebie po siłę, pokrzepienie i wolność. Dziś ten Twój „dom łaski" staje się domem nas wszystkich energetyków: elektryków, elektroników, ciepłowników. Wszyscy, od geologów i górników wydobywających węgiel i gaz, przez wytwarzających energię na ziemi, morzu i w powietrzu, przez przesyłających energię i dostarczających do naszych domów i fabryk, po służących nam wszystkim w ministerstwie i spółkach, zarządzających i dbających o przyszłość polskiej energetyki".

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret".

Autor: W trybie offlineStanisławek Iwona [PGE Dystrybucja S.A.]

Dotyczy: PGE Dystrybucja S.A.

Energetycy na Jasnej Górze.

portret użytkownika Z sieci

21 i 22 sierpnia odbyła się 36. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę. W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w intencji energetyków i ich rodzin oraz o bezpieczną i stabilną pracę modliło się ok. 3 tys. osób. Liczną grupę pielgrzymów stanowili pracownicy elektrowni ze spółki PGE GiEK.

W pielgrzymce wzięli udział energetycy z PGE GiEK, a także Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE SA ds. Innowacji, przedstawiciele zarządu PGE GiEK – wiceprezesi Zbigniew Fałek i Zbigniew Kasztelewicz, Agata Wirth-Ljungquist, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Rafał Smejda, dyrektor techniczny Elektrowni Opole, a także Arkadiusz Gaik, prezes spółki ELMEN z Grupy PGE. Organizatorem modlitewnego spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret”, pod przewodnictwem Dawida Ziemińskiego, zastępcy dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, z duchowym wsparciem Krajowego Duszpasterza Energetyków, ks. Sławomira Zygi.

Pierwszego dnia pielgrzymki, w sobotę, 21 sierpnia, Energetycy wzięli udział w drodze krzyżowej, a następnie wysłuchali apelu ks. Sławomira Zygi w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz wzięli udział w nocnym czuwaniu zakończonym mszą św. odprawioną przez księdza biskupa Henryka Wejmana. Drugiego dnia pielgrzymki, przy akompaniamencie orkiestry Elektrowni Turów, odprawiona została główna, uroczysta liturgia. Podczas całej Pielgrzymki oprawę muzyczną i modlitewną zrealizował zespół Paraklet z parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie, której proboszczem jest duszpasterz diecezjalny Władysław Staśkiewicz.

Pielgrzymki tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedzielę po Dniu Energetyka, który obchodzony jest 14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona energetyków.

Prezesi, dyrektorzy i pracownicy PGE wzięli udział w 36. pielgrz

portret użytkownika Admin

Blisko 3 tys. osób wzięło udział w 36. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę. Pracownicy wspólnie z prezesami i dyrektorami modlili się w intencji rodzin oraz o bezpieczną i stabilną pracę. Liczną grupę stanowili pracownicy elektrowni ze spółki PGE GiEK, z Grupy PGE.

Reklama

W pielgrzymce, która odbyła się 21 i 22 sierpnia, wzięli udział energetycy z PGE GiEK, a także Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE SA ds. Innowacji, przedstawiciele zarządu PGE GiEK – wiceprezesi Zbigniew Fałek i Zbigniew Kasztelewicz, Agata Wirth-Ljungquist, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Rafał Smejda, dyrektor techniczny Elektrowni Opole, a także Arkadiusz Gaik, prezes spółki ELMEN z Grupy PGE.

Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret”, pod przewodnictwem Dawida Ziemińskiego, zastępcy dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, z duchowym wsparciem Krajowego Duszpasterza Energetyków, ks. Sławomira Zygi.

Pierwszego dnia pielgrzymki, energetycy uczestniczyli w drodze krzyżowej, a następnie wysłuchali apelu ks. Sławomira Zygi w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz wzięli udział w nocnym czuwaniu zakończonym mszą św. odprawioną przez księdza biskupa Henryka Wejmana. Drugiego dnia, przy akompaniamencie orkiestry Elektrowni Turów, odprawiona została główna, uroczysta liturgia. Podczas całej Pielgrzymki oprawę muzyczną i modlitewną zrealizował zespół Paraklet z parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.

Pielgrzymki energetyków tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedzielę po Dniu Energetyka, który obchodzony jest 14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona energetyków.

W ubiegłych latach energetycy z PGE również licznie brali udział w pielgrzymce. W 2020 roku w jubileuszowej 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Energetyków na Jasną Górę, wzięła udział reprezentacja Elektrowni Bełchatów. Wówczas zarząd PGE GiEK wsparł polskich misjonarzy, którzy pracują na wschodzie Europy i jako dar ołtarza przekazał środki finansowe dla katolickiego Kościoła na Ukrainie. Oprawę muzyczną pielgrzymki przygotował bełchatowski zespół muzyczny „Syjon”.

W 2019 roku pielgrzymka zgromadziła aż 7 tysięcy energetyków z całej Polski.

Historia pielgrzymek energetyków sięga aż 1985 roku. Najpierw ich inicjatorem było Ogólnopolskie Duszpasterstwo Zawodowe Energetyków, Elektryków i Elektroników „Nazaret”. W 2015 r. wspólnota został przeobrażona w Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret”, które kontynuuje wcześniejsze dzieło.

Co ciekawe, każdego roku energetycy przekazują na różne cele ofiary jako dar ołtarza. Jednego roku, kiedy doszło do pożaru wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim, to większość ofiar przeznaczono na jej odbudowę. Kilka lat temu, energetycy ogłosili hasło „Pomoc Kościołowi na Wschodzie” i konsekwentnie ten cel realizują. Od lat wspomagana jest odbudowa kościoła w Mińsku, odbudowa i renowacja kościoła w Dźwiniaczce, nieopodal Kamieńca Podolskiego.

Energetycy podkreślają, że każdego roku pielgrzymki są czynnie wspierane przez zarząd PGE oraz spółki PGE GiEK. Prezesi i wiceprezesi nie tylko uczestniczą w pielgrzymce, ale też dokładają wszelkich starań, aby oprawa pielgrzymek była godna. Energetykom często towarzyszą zakładowe orkiestry, które upiększają przemarsz do sanktuarium. Spółka finansuje też cenne dary, które trafiają do potrzebujących parafii - szczególnie na Wschodzie.

Jedną z najliczniejszych, ale też i najtrudniejszych dla energetyków pielgrzymek, była ta z 2016 roku, bo odbywała się w strugach padającego deszczu. Wówczas w 31. pielgrzymce energetyków na Jasną Górę uczestniczyło blisko 7 tysięcy osób. Przypadała w 1050-letnią rocznicę chrztu Polski i odbywała się pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.