Skip to main content

Oświadczenie działacza opozycji antykomunistycznej

portret użytkownika witold k
awers_leg_opo.jpg

Niniejszym informuję o tym, że moją działalność, w tym publicystyczną, (co oczywiste dla zorientowanych) należy traktować jako głos opozycjonisty antykomunistycznego legitymującego się stosowną legitymacją.
Słowo wyjaśnienia. Ustawodawca zmienił dotychczasowy status „osoby poszkodowanej przez komunizm” na osobę: działacza opozycji antykomunistycznej i osobę represjonowaną z powodów politycznych.

Mamy zatem uporządkowany status osób, które w ewidentny (udokumentowany) sposób przyczyniły się do powstania III RP cokolwiek by to miało znaczyć. Osoby posiadające stosowaną legitymację są formą współczesnych powstańców. Ani na jotę nie umniejsza to postawy, pracy nieogarniętej ilości naszych rodaków, którymi przyczyniliśmy się do zmian politycznych w naszym Kraju.

W swej pisaninie promuję bon mot „nieznany działacz” na wzór „nieznanego żołnierza” z takim samym, jak NŻ, naszym szacunkiem do bezimiennych, którym zawdzięczamy wolność.

Publikując to oświadczenie określam swoją trudną pozycję i daję jasny przekaz, co do pochodzenia wygłaszanych opinii, poglądów, ocen. Pochodzą one z opozycji antykomunistycznej środowisk endeckich, wolnościowych, konserwatywnych realizowanych w takich formacjach podziemnych, w tym para podziemnych, jak: Struktury nielegalnej GR KK NSZZ”S”. TKM NSZZ”S” w PT, Porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ”S”. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i - jak nazywam - IV Konspiracji.

Osoby zainteresowane zapraszam do stosownej grupy tematycznej.

witold k

1 stycznia 2020

5
Ocena: 5 (12 głosów)
Twoja ocena: Brak