Skip to main content

Witold Pilecki zostanie pułkownikiem?

portret użytkownika Józef Wieczorek
przypomnijmy o rotmistrzu2.jpg

Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, złożyła wniosek do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z prośbą o awansowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika.

Prezes Rady Federacji, płk Janusz Stępkowski w liście do Dyrektora Departamentu Kadr MON, gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego napisał, że akceptacja prośby będzie „wyrazem potrzeby oddania szacunku i uznania dla roli, jaką spełnił Witold Pilecki szczególnie jako żołnierz, w tworzeniu fundamentu przyszłej III Rzeczypospolitej Polski”.

W uzasadnieniu wniosku Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na to, że w 2008 r. Senat RP przyjętą uchwałą zadecydował o przywróceniu pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci Witolda Pileckiego. „Wciąż wzrasta liczba szkół różnego szczebla, które przyjmują go za patrona (ponad 20 w Polsce). Jego biografie i raporty są tłumaczone w innych językach. Staje się ikoną i wzorem do naśladowania dla młodzieży, która tworzy teledyski i filmy jemu poświęcone. Witold Pilecki pozostał wierny przysiędze wojskowej do końca” – czytamy w uzasadnieniu.

Federacja podkreśla, że Witold Pilecki był wybitnym Polakiem, który swoją służbę Polsce rozpoczął w 1920 roku podczas wojny z bolszewikami. Potem podjął walkę podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, skupiająca osiemnaście Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich, przypomina życiorys Witolda Pileckiego, który był współtwórcą wojskowej organizacji – Tajnej Armii Polskiej od początku jej powstania. W 1940 roku, wykonując misję zleconą przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej, postanowił dobrowolnie poddać się aresztowaniu i uwięzieniu w KL Auschwitz. W obozie koncentracyjnym zorganizował konspirację niepodległościową. Witoldowi Pileckiemu udało się uciec z obozu, wstąpił następnie do podziemnej organizacji o kryptonimie „NIE” (Niepodległość).

Był bohaterem walczącym również w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II, a od 1945 roku – w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech. „Stąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie” – zwraca uwagę Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i podkreśla, że Witold Pilecki został aresztowany w maju 1947 roku i osadzony w najcięższym komunistycznym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, oraz poddany okrutnemu śledztwu.

„Pomimo tortur do końca zachował bohaterską – żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zamordowany 25 maja 1948 r. Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane. Trwają prace ekshumacyjne na warszawskiej Łączce, gdzie może znajdować się jego ciało” – czytamy we wniosku złożonym do MON.

Tytuł rotmistrza kawalerii został nadany Witoldowi Pileckiemu rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego z 19 lutego 1944 roku, ze starszeństwem z 11 listopada 1943 roku. Tytuł ten jest odpowiednikiem kapitana w piechocie.

- Jako przedstawiciele młodszego pokolenia, zostaliśmy poproszeni przez weteranów, o uzupełnienie wniosku o współczesne inicjatywy wokół pana rotmistrza Pileckiego. Powstają szkoły jego imienia, tworzone są teledyski i filmy jemu poświęcone. Pilecki jest ikoną dla młodych Polaków. Cenimy go za autentyczną postawę. Jest naszym bohaterem, któremu należy się wyższy stopień wojskowy, nawet generalski – wyjaśnia Piotr Gajewski, prezes stowarzyszenia Signum Temporis, które włączyło się w inicjatywę awansowania Witolda Pileckiego na pułkownika. Stowarzyszenie to jest pomysłodawcą pierwszej w Polsce książki o Żołnierzach Wyklętych dla dzieci pt. „Rycerze Lasu”.

Rotmistrz Witold Pilecki był niekwestionowanym bohaterem. Wielokrotnie został uhonorowany licznymi odznaczeniami oraz wyróżnieniami wojskowymi i państwowymi.

W uznaniu zasług prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku nadał pośmiertnie Witoldowi Pileckiemu Order Orła Białego, najwyższe oznaczenie państwowe.

Magdalena Kowalewska: http://www.pch24.pl/

5 września 2013

Wniosek

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak