Skip to main content

2 interwencje posła

A. Macierewicz

Warszawa, dn. … lutego 2010r.

Szanowny Pan
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

w trybie interwencji poselskiej na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996r. (Dz. U. z 2003r., nr 221, poz. 2199) zwracam się z prośbą o przygotowanie i przekazanie mi szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania miasta w czasie tegorocznej zimy (przełom 2009/10).

Przede wszystkim proszę o szczegółowe informacje finansowe. Jaką kwotę pieniędzy na tego typu sytuacje zakładał budżet miasta (zarówno w roku 2009 jak i 2010), a ile zostało wydane oraz ile zostało odłożone w rezerwie na kolejne dni trwania zimy. Chcę zaznaczyć, że w przypadku zabrania części funduszy z innego celu przewidzianego w budżecie na potrzeby odśnieżania jest to dla mnie również bardzo istotne.

Ponadto chciałbym poznać statystyki: ile osób pracowało przy odśnieżaniu i innych pracach związanych z zimą. Ile pługów jeździło po mieście? Jak były zabezpieczane śliskie ulice i chodniki. Jak wyglądała sytuacja z ogrzewaniem pojazdów komunikacji publicznej. Ale także, czy z dachów budynków użyteczności publicznej był zrzucany śnieg, czy Miasto dopilnowało, aby wiszące sople nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Czy śnieg był z Miasta wywożony, jeśli nie to dlaczego. Proszę o załączenie opinii specjalistów, z których wynika taka decyzja oraz o informację co do zagrożeń wynikających z obecnego stanu zablokowania Miasta i groźby zalania Miasta przez topniejący śnieg. Proszę też o informacje dotyczące ofiar tegorocznej zimy.

Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP

Otrzymują:
1. a/a
2. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pan Krzysztof Chojniak

Szanowny Pan Inspektor
Antoni Kozień
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 73
97-300 Piotrków Trybunalski

w trybie interwencji poselskiej na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996r. (Dz. U. z 2003r., nr 221, poz. 2199) zwracam się z prośbą o przygotowanie i przekazanie mi szczegółowych informacji dotyczących tegorocznej zimy (przełom 2009/10).

Przede wszystkim proszę o szczegółowe informacje dotyczące stanu budynków (dachów i piwnic). Ile budynków stanowiło ze względu na swój stan zagrożenie dla osób z nich korzystających i jak to się ma procentowo do całości. Czy doszło do wyłączenia korzystania jakichkolwiek nieruchomości?

Ponadto chciałbym poznać statystyki: ile osób pracowało przy nadzorowaniu stanu budynków (głównie przy kontroli odśnieżania dachów). Czy zostały wystawione jakiekolwiek mandaty za śliskie, nieodśnieżone itp. ulice, chodniki? A także proszę o opinię czy śnieg powinien być z Miasta wywieziony w związku z ewentualnym zagrożeniem zalania.

Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP

Otrzymują:
1. a/a
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Antoni Kozień

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak