Skip to main content

PUNCS - nowa rekrutacja

portret użytkownika Admin
PUNC.JPG

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze:

Szanowni Słuchacze Powszechnego Uniwersytetu

portret użytkownika Z sieci

Szanowni Słuchacze Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

Mamy już za sobą dwa pierwsze wykłady semestru zimowego. W ostatnią sobotę 4 września 2021 dr Maksymilian Ślusarczyk mówił nam o solidaryzmie. Między innymi przypomniał o dokumencie Biskupów Europy z roku 2004 „Solidarność jest duszą Unii Europejskiej”; tak tytuł jak i treść są odległe od dzisiaj dominującej wykładni z Brukseli, ale warto starać się, by to zmienić. Z kolei były wiceminister finansów, Paweł Cybulski, mówił o dobru wspólnym czy też jego ukonkretnieniu, czyli dobru narodowym. Usłyszeliśmy, że solidarność niknie, gdy odmawiamy heroizmu, gdy odmawiamy działań na rzecz dobra wspólnego. Szerzą się wówczas postawy tupetu i cwaniactwa. Ale nie przejmujmy się tym cwaniactwem, bądźmy wpatrzeni w główny cel, w główne źródło, dobro najwyższe do którego dążymy, czyli do samego Boga. Zmierzając ku dobru trzeba umieć podejmować ryzyko, a kto to czyni, jest przedsiębiorcą, niezależnie od tego czy jest, czy też nie jest wpisany do CEIDG.

Już wkrótce spotkamy się na naszym zjeździe w Radomiu, w dniach od 1 do 3 października, a tam będzie czas na dyskusje nad licznymi wątkami wiążącymi myśl chrześcijańską z wyzwaniami życia gospodarczego i społecznego.

Niedawno, bo 7 sierpnia 2021, nasi słuchacze z Odolanowa zaprosili organizatorów PUNCS, a relację z tego można obejrzeć na https://www.tvradom.com/wiadomosci/784,instytut-mysli-schumana-uroczysto... oraz https://www.tvradom.com/wiadomosci/785,instytut-mysli-schumana-swiadectw.... To właśnie jest działalność odolanowskiego oddziału Instytutu Myśli Schumana. Z kolei 28 sierpnia otwarty został oddział IMS w Częstochowie. Zapraszamy Wszystkich Państwa do tego, by w swojej własnej miejscowości otwierać podobne oddziały, zaś dokładniejsze informacje w tej sprawie można uzyskać u prezesa Ryszarda Krzyżkowskiego, ryszard.krzyzkowski@imschuman.com lub pod jego telefonem 570 990 686. Charakterystycznym elementem obu tych wydarzeń była wystawa o Robercie Schumanie, opracowana na kilku dużych planszach, co może być eksponowane przez jakiś czas w rozmaitych miejscach. Takie plansze można od nas wypożyczyć, albo samemu je wydrukować na podstawie plików uzyskanych od Ryszarda. Proszę to rozważyć, zwłaszcza teraz, na przełomie września i października, kiedy prowadzimy nabór słuchaczy na nowy kurs PUNCS i tego typu wystawy mogą posłużyć szerzeniu informacji o naszej działalności. Otwarcie takich wystaw można połączyć z prelekcjami na temat tak Schumana, jak i naszych działań edukacyjno- formacyjnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminów chętnie przyjedziemy, aby o tym opowiadać. Być może, takie spotkania są szczególnie cenne w niewielkich miejscowościach, gdzie stają się doniosłymi wydarzeniami oraz okazjami do konsolidowania lokalnych społeczności.

Załączam tu ulotkę o rekrutacji na nowy kurs PUNCS. Bardzo proszę, dopinajcie Państwo tę ulotkę do korespondencji elektronicznej z Waszymi znajomymi, którym warto oferować propozycję uczestnictwa w naszych zajęciach. Podobnie, umieszczajcie ją w mediach społecznościowych. Jeżeli nie jest dla Państwa kłopotem, by ją u siebie wydrukować, takie wersje drukowane warto umieszczać w miejscach, gdzie ktoś może dzięki ulotce dowiedzieć się o naszych działaniach. Jest też możliwe, że my prześlemy Państwu większą ilość tych wydrukowanych ulotek; w tej sprawie proszę się kontaktować z Ryszardem Krzyżkowskim.

We wrześniu jest sprawą najwyższej wagi, aby jak najlepiej rozpropagować nowy kurs PUNCS. Ogromnie proszę, odszukajcie Państwo w swym otoczeniu nowych słuchaczy. Za jakiś czas z grona tych słuchaczy tworzyć się będzie unikalne środowisko animatorów zmieniających obraz naszego życia gospodarczego, społecznego i publicznego.

Mam też ogromną prośbę, abyście Państwo zorientowali się, czy istnieje możliwość opublikowania zaproszenia na nasz nowo uruchamiany kurs w lokalnych mediach w Państwa miejscowości, a być może w lokalnym radio lub telewizji. Gdyby to było możliwe, bez ponoszeni a opłat za reklamę, na co nie mamy środków, będziemy ogromnie wdzięczni za Państwa działanie. Gdyby trzeba było napisać artykuł, chętnie to uczynimy, stosownie do podanej przez redakcję wielkości tekstu. Gdyby potrzebna była wypowiedź w radiu lub telewizji, i tu chętnie wystąpimy. W tej ostatniej sprawie, obok umawiania się ze mną lub Ryszardem Krzyżkowskim, warto pisać do naszej rzecznik prasowej, Małgorzaty Jaroszek, malgorzata.jaroszek@imschuman.com tel. 797 211 325.

Jak to już wcześniej sugerowałem, wykorzystujcie artykuły na nasz temat umieszczone na portalu „Opoka” jako materiały promocyjne, ujawniające charakter naszych działań i ambicji. Adresy pod którymi te artykuły są dostępne, znajdują się na samym dole strony https://puncs.pl/publikacje/ . Chcemy, aby jak najwięcej osób włączyło się w pracę na rzecz przekształcania naszego otoczenia społecznego.

Serdecznie pozdrawiam – dr Marek Oktaba

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.