Skip to main content
portret użytkownika Nazaret Energetyków
PUNC.JPG

6 lutego 2021 Instytut Myśli Schumana uruchamia działalność Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) Jana Pawła II i Roberta Schumana. Uniwersytet jest niejako odpowiedzią na potrzeby wszystkich ludzi dobrej woli w zakresie praktycznej aplikacji Myśli Chrześcijańsko-Społecznej. Teoretyczna edukacja w zakresie Nauki Społecznej Kościoła, która jest skierowana obecnie niestety do bardzo wąskiego grona, jest bardzo ważna, jednak dopóki nie zostanie zastosowana w praktyce pozostaje bezowocna i wzbudza nieufność wśród ludzi do wartości takiej nauki.

Teoria jest na tyle dobra na ile jest praktyczna. Dlatego Uniwersytet podejmuje się ambitnej misji formowania ludzi i różnych rodzajów organizacji w zakresie kształtowania komptencji i potencjału do wdrażania zasad Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych.

Pierwszy etap edukacji na Uniwersytecie obejmuje poznanie i pogłębienie idei Myśli Chrześcijańsko-Społecznej w kontekście formowania i budowania środowiska animatorów takiej idei, a kolejnym etapem jest przyswajanie umiejętności i metod umożliwiających wdrażanie nauki społecznej do praktyki różnych organizacji.

Słuchaczami Uniwersytetu mogą być wszystkie dorosłe osoby, którym zależy na zmienianiu oblicza organizacji przez zmianę sposobu funkcjonowania ludzi w duchu wspólnoty i wzajemnej służby, co powoduje, że takie podmioty rozwijają się lepiej zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Takie podejście prowadzi do tego, że organizacje stają się efektywniejsze, sprawniej działają, korzystniej wpływają na otoczenie, a osoby w nich pracujące zyskują lepszą atmosferę i duże możliwości rozwijania swoich talentów. W szczególności do grona Słuchaczy PUNCS mogą aspirować: samorządowcy, kierownictwo i pracownicy różnych organizacji oraz przedsiębiorstw i spółek państwowych a także instytutcji państwowych, posłowie, członkowie partii, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, dziennikarze, pracownicy Uczelni i służby zdrowia, działacze społeczni, administracja państwowa oraz pełnoletnia młodzież.

Uniwersytet stwarza Słuchaczom duży potencjał i możliwości dla funkcjonowania w gronie osób z różnych organizacji, nawiązania nowych kontaktów, budowania relacji między Słuchaczami w układzie ogólnopolskim, wzajemnego uczenia się Słuchaczy przez dzielenie się doświadczeniami i zdobywania interdyscyplinarnych umiejętności, które są kluczowe do poruszania się w dzisiejszym świecie.

Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz praktycy z różnych dziedzin i obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Zajęcia obejmują sześć modułów tematycznych, które realizowane są przez 2 semestry, począwszy od 6 lutego 2021 i trwają do 15 stycznia 2022. Spotkania odbywają się co drugą sobotę i trwają po cztery godziny lekcyjne. Słuchacze pracują w małych 5-osobowych zespołach, które realizują projekt polegający na budowaniu i kształtowaniu modelu konkretnej organizacji. Projekt zespołu w formie pisemnej jest przedmiotem końcowego egzaminu, co daje możliwość uzyskania dyplomu Uniwersytetu.

Dla skutecznego udziału w zajęciach Słuchacze powinni posiadać sprzęt spełniający odpowiednie warunki techniczne, czyli sprawne łącze internetowe, komputer z kamerą i mikrofonem oraz konto na platformie MS Teams.

Uniwersytet ma charakter powszechny i kształci osoby w ramach pozaszkolnej formy edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Uniwersytetu oraz zapisania się w poczet Słuchaczy zachęcamy do wejścia na stronę internetową www.PUNCS.pl.

Powszechny Uniwersytet pozwala wejść w świat nowych możliwości.

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak