Skip to main content

KOLEJNE INFORMACJE O EFEKTACH "APELU..."

portret użytkownika Piotr M.

Szanowni Państwo,
W związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem w obronie flagi i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przesyłam kolejne informacje.

Po przesłaniu naszego "Apelu..." do jego adresatów otrzymałem pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości o przekazaniu "Apelu..." do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie oraz pismo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z decyzją o ukaraniu spółki TVN S.A. karą pieniężną za znieważenie flagi polskiej. Przewodniczący KRRiT ustalił wysokość tej kary na kwotę 471 tysięcy złotych.

Jeszcze w trakcie zbierania podpisów pod "Apelem..." Pani Poseł Jolanta Szczypińska wygłosiła w Sejmie RP oświadczenie poselskie. Treść tego oświadczenia oraz kopie obu pism przesyłam w załączeniu.

Zarząd TVN S.A. nie odpowiedział na nasz "Apel...".

Ponadto informuję, że w związku z moim wnioskiem do Prokuratury o wszczęcie postępowania dotyczącego popełnienia przestępstwa przez J. Wojewódzkiego, M. Raczkowskiego i K. Stelmaszczyka, postępowanie to zostało wszczęte. Na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zostałem przesłuchany przez Policję w Krakowie. W trakcie przesłuchania oczywiście podtrzymałem wniosek o ukaranie konkretnych osób, które dopuściły się znieważenia polskiej flagi.

Jak mi wiadomo, inne osoby, które występowały osobiście do Prokuratury, również zostały przesłuchane.

O dalszych efektach naszego "Apelu..." poinformuję Państwa w kolejnych e-mailach.

Wielu sygnatariuszy "Apelu..." po otrzymaniu mojej pierwszej informacji o efektach tej akcji przysłało mi wiadomość o chęci uczestniczenia w przyszłości w tego typu akcjach, których celem jest obywatelska obrona tradycyjnych wartości.

Proszę więc wszystkich, którzy również chcieliby w przyszłości poprzez składanie podpisów i rozsyłanie wiadomości do swoich znajomych uczestniczyć w takich akcjach o poinformowanie mnie o tym fakcie.

Ze swojej strony deklaruję, że prosił będę o Państwa pomoc tylko w sytuacjach wyjątkowo bulwersujących.

Z poważaniem,

Krzysztof Budziakowski

OśWIADCZENIE POSELSKIE
Poseł Jolanta Szczypińska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do złożenia dzisiejszego oświadczenia
sklonilo mnie bardzo smutne wydarzenie, jakie ostatnio miało miejsce.
Będzie ono poświęcone sprawie znieważenia naszej biało-czerwonej flagi,
symbolu Rzeczypospolitej, które oburzyło miliony Polaków nie tylko w kraju,
ale i za granicą.

W tej sprawie trwa ogólnopolska akcja protestacyjna, zbieranie podpisów,
kierowanie licznych protestów zarówno do posłów, jak i do władz
państwowych. Wyrażam swój głęboki sprzeciw wobec takich działań, jakie
miały miejsce w jednej ze stacji telewizyjnych. Otóż w programie pana Kuby
Wojewódzkiego, nadanym 25 marca 2008 r. przez telewizję TVN, doszło do
znieważenia polskiej flagi państwowej, co nie tylko jest czynem karalnym,
ale przekracza wszelkie normy przyzwoitości obowiązujące w cywilizowanym
świecie. Uczestnicy programu dopuścili się zbezczeszczenia polskiej flagi.
To jest skandal. Przez wiele stuleci pod biało-czerwoną flagą Polacy
oddawali życie za wolność i niepodległość swojej ojczyzny, ale również za
wolność naszą i waszą. Przywiązanie do tego symbolu niepodległości jest
częścią naszej historii, jest naszą tożsamością, a także dziedzictwem,
które jesteśmy zobowiązani przekazywać następnym pokoleniom. Nie możemy
pozwolić na obrażanie naszej Ojczyzny ani lekceważyć jej praw i historii.

W związku z tym, aby już nigdy nie doszło do podobnych incydentów, w
imieniu wszystkich Polaków domagamy się od instytucji wymiaru
sprawiedliwości natychmiastowego podjęcia z urzędu niezbędnych kroków
prawnych, aby przykładnie ukarać winnych złamania prawa, sprawców tego
haniebnego postępku. Również oświadczam, że domagam się od Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji podjęcia działań, które na przyszłość zabezpieczą
nas przed podobnymi przypadkami haniebnego nadużywania wolności wypowiedzi.

Domagam się również w imieniu wszystkich Polaków, którzy protestują,
poinformowania opinii publicznej o decyzjach dotyczących postępowania w tej
sprawie, jak i o jego skutkach. Od stacji telewizyjnej i autorów programu,
w którym doszło do znieważenia polskiej flagi, a tym samym obrazy naszej
dumy i godności narodowej, domagam się zaniechania jego emisji w Internecie,

ponieważ jeszcze tam jest on umieszczony, oraz przeprosin we wszystkich
mediach elektronicznych i gazetach codziennych.

Nasze symbole narodowe są świętością dla milionów Polaków i nie może być
przyzwolenia na obrazę naszych uczuć narodowych. Dla wszystkich Polaków,
dla których takie wartości, jak Bóg, Honor i Ojczyzna, są jeszcze
świętością. Dziękuję. (Oklaski)

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak