Skip to main content

Działacz Opozycji Antykomunistycznej – osoba represjonowana z powodów politycznych

portret użytkownika witold k
Odznaka_honorowa_„Działacza_opozycji_antykomunistycznej_lub_osoby_represjonowanej_z_powodów_politycznych.jpg

XL List do Przyjaciół

13 grudnia 2019, jakże symbolicznie (w rocznicę 1981 pisania listu do LW) - zostałem poinformowany o nadaniu mi (symbolicznego) statusu Opozycjonisty. Kilka razy w ciągu tych lat odnosiłem się do pomysłu, projektu poszukania i wskazania ludzi opozycji antykomunistycznej.

Moje poglądy ewoluowały... Uważałem, że nasza aktywność to zwykłe obywatelskie obowiązki. W 2005 na skutek pomówienia wystąpiłem o wyjaśnienie mojej pozycji z tamtych lat i uzyskałem status osoby poszkodowanej przez komunizm (2006). Potem okazało się, że w teczkach IPN funkcjonują manipulacje tworzone pod potrzeby przykrycia personalnego uprzedzenia oficerów piotrkowskiej bezpieki do mojej osoby (Zorza II). Inne zapiski z mojej aktywności także zniekształcają intencje jak i faktyczne cele mojej działalności. Przykład "grupy moszczenickiej". Jeśli dołożyć, że symboliczny żołd państwa polskiego dla działaczy może pomóc mi w finansowaniu portalu – wystąpiłem o potwierdzenie w nowym prawie mojej sytuacji formalnej i prawnej. Nie bez znaczenia jest także porządek w rodzinie. Tak z czasu, który minął – konsekwencje odczuwalne przez rodzinę – jak i obowiązek uporządkowania sprawy wobec wnuków.

Polskie Państwo poprzez swego Urzędnika oddało mi uszanowanie – honor. Chcę tutaj powiedzieć, że przyjmując Decyzje Urzędu ds. Kombatantów wyrażam swoje poparcie – szacunek wobec mojego Państwa i Jego – nasze - trudności: jak było od początku, są i będą moim zmartwieniem i służbą.

Maksymalne chowanie mnie, omijanie, zamilczanie... przez moich współpracowników składam na nasze wspólne barki i odpowiedzialność – czytaj: po raz kolejny zapraszam do podjęcia proponowanych form pracy... mamy dalej dużo zadań.

witold k

13 grudnia 2019

5
Ocena: 5 (11 głosów)
Twoja ocena: Brak