Skip to main content

Kiwanie palcem w dziurawej skarpetce

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Wynajęci przez nas urzędnicy państwowi z Prezydentem RP na czele nie zajmują się polską racją stanu ( a co to jest?), więc maluczcy obywatele państwa polskiego wyręczają ich. Co prawda jest to kiwanie palcem w dziurawej skarpetce i musztarda po obiedzie ale chociaż przebudzi kilka jednostek z tzw elyty.

Piotrków Trybunalski, 8 maj 2018

Wielce Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polski

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Uprzejmie prosimy o pilne złożenie w imieniu Naszego Państwa prośby do Pana Donalda Trumpa, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o zawetowanie amerykańskiej Ustawy 447, która grozi rabunkiem majątku szacowanego od 60 mld do 300 mld $ przez jednego sojusznika (USA) drugiego sojusznika (Polski) na rzecz trzeciego sojusznika (Izrael).
Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat i ani poprzednie polskie rządy i Prezydent RP, ani obecny Rząd Dobrej Zmiany nic nie zrobiły i nic nie robią w celu likwidacji zagrożenia. Może Pan jako nasz Prezydent , naszego Państwa temu zapobiegnie i zasłuży się dla Historii i potomnych.
Czas bardzo goni, gdyż termin podpisania ustawy przez Prezydenta USA mija 10 maja 2018 roku.

Poniżej interpelacja Pana Posła Winnickiego,
która przez MSZ i Premiera został zignorowana i nie spowodowała żadnych działań polskiej strony w USA w celu zlikwidowania zagrożenia:

"Szanowny Panie Ministrze!

12.12.2017 r. Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447czyli Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafiła obecnie do Izby Reprezentantów. Po zatwierdzeniu przez amerykański parlament trafi do podpisu na biurko prezydenta i stanie się obowiązującym w USA prawem.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie, to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

2. Czy Pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Z poważaniem,

Robert Winnicki "

Więcej o sprawie i wielkich zagrożeniach z niej wynikających dla Polski jest na stronach Panów Stanisława Michalkiewicza http://www.michalkiewicz.pl/
i Mariana Miszalskiego
http://marianmiszalski.pl/

Z wyrazami szacunku i życzeniami pomyślności

Maria Kuciak
Apteka “Wileńska”. ul. Orła Białego 5. 11-040 Dobre Miasto.
tel. +48896161157,

Maciej Dybowski,
ul. Słowackiego 180 m 26
97-300 Piotrków Trybunalski,

Piotr Korzeniowski
ul. Jedności Narodowej 44
97-300 Piotrków Trybunalski

Do wiadomości:

Pan Poseł na Sejm RP Robert Winnicki
ul. Stanisława Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
woj. mazowieckie
robert.winnicki@sejm.pl

Pan Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski
ul. Szewska 3
97-300 Piotrków Trybunalski
woj. łódzkie
regnow@interia.pl

Pani Poseł Iwona Arent
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
iwona.arent@sejm.pl

Pan Poseł na Sejm RP Bartosz Józwiak
ul. Fabryczna 41
62-300 Września
woj. wielkopolskie
biurobartoszjozwiak@gmail.com
MEDIA

5
Ocena: 5 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak