Skip to main content

Kaczyński: Czasy pedagogiki wstydu odchodzą właśnie do przeszłości

portret użytkownika witold k
mamipulacja.jpg

Bombardują internetowe przekaziory: im bliższej „Dobrej Zmianie”, tym większą czcionką. Wielka czcionka w Internecie to krzyk – nie wolno krzyczeć! Nie ma potrzeby.

Udawałem, że tego nie widzę. Niestety, nie da się udawać, że... Pełen jednak optymizmu - też należę do „Dobrej Zmiany” do „Pisolandii”. Szukam więc przywoływanego Listu Prezesa do Samorządów i co? Nie ma go. Pan Prezes traktowany jest na miejscu za życia świętego, albo i za króla jakiego. (Tak Gieremk traktował Wałęsę. W twarz nam pluł...) Niegodni słudzy nie domyślili się, aby prezesowi blog założyć. Zatem wyrywkowo słowa Naczelnika zapodają… całości to niegodnymi my som…

Owszem. Słowo potrzebne, ale bez żadnej, ale to żadnej pozytywnej mocy – przekazu. Nie któż inny jak właśnie Kaczyńscy i świta – parobki Geremka i Wałęsy zawstydzili się i to skutecznie swoich ziomków wpierw z „Solidarnościowej Ekstremy”, później na ten przykład z ZChN. W Polsce pokpiwali z religijności i endeckiego zacięcia ZChN, a w Brukseli ugadywali się z Unią Wolności w chrześcijańskich (katolewica - religijność na miarę masonerii) koteriach UE.

Dobra. Gdyby to były, nie wiem - lata czterdzieste - zero przekazu wolności, to jeszcze budowanie własnego mięsa partyjnego mogło się udać i udawało, ale dziś!? Ktoś coś przespał albo taki jest. Dziadki leśne o takich mówili.

Panie prezesie, wpierw stanięcie w prawdzie, potem usłużna praca w imieniu wyborcy. Nie wygadujemy kretyństw w stylu - żeby Polskę zmienić potrzebujemy trzech kadencji. Polski nie zmieniają proporcjonalne kadencje, a Polacy w powszechnym głosowaniu i w uczciwej, mozolnej, codziennej pracy.

Partia to polityczne kierownictwo na usługach podatników. Najważniejsze: nie plątamy partyjnej przynależności z obsadami funkcji w administracji, biznesie…

witold k

11 lutego 2018

4.555555
Ocena: 4.6 (9 głosów)
Twoja ocena: Brak