Skip to main content

Religijnym wielbicielom Izraela do sztambucha

portret użytkownika Jacek Łukasik

Wielu duchownych na czele z obecnym Papieżem Franciszkiem przejawia jakieś dziwne zauroczenie dzisiejszymi Żydami. Popełniają jednak podstawowy błąd utożsamiając religię dzisiejszych Żydów (judaizm rabiniczny) z religią biblijną (jahwizm, mozaizm lub judaizm biblijny).

Być może kiedyś więcej napiszę na ten temat. Tu poruszę tylko kwestie związane z religią Starego Testamentu. Nie neguję absolutnie, że królowie, kapłani i prorocy biblijnego Izraela byli pomazańcami Bożymi. Ich zadaniem było reprezentować Boga. W praktyce wyglądało to różnie. Zacytuję jednak miesięcznik „Słowo wśród nas”: „Prawdziwym Pomazańcem Bożym jest dopiero Jezus, który „będąc obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), objawia Swoim życiem Boga i Jego miłość.

Stary Testament jest przygotowaniem do Nowego i najważniejsze są dla nas proroctwa mesjańskie (Protoewangelia – zapowiedź Mesjasza i Jego Matki w Księdze Rodzaju, błogosławieństwo Jakuba dla Judy, błogosławieństwo Balaama dla Izraela, zapowiedzi Proroków) i figury mesjańskie wskazujące na Jezusa Chrystusa (historia Józefa Egipskiego, wąż miedziany na palu, cierpiący Hiob, historia Jonasza), który jako jedyny jest Dawcą zbawienia dla wszystkich. Judyta i Estera są z kolei figurami (zapowiedzią) Maryi. Nie można więc negować potrzeby nawrócenia nawet Żydów wyznających nawet mozaizm (religię biblijną), nie mówiąc już o tych, którzy wyznają judaizm rabiniczny.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

3 września 2014

3.666665
Ocena: 3.7 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak