Skip to main content

Bóg zapłać sprawiedliwie - nie będę was straszył piekłem, ale...

portret użytkownika Jacek Łukasik

Rządowi PO i prezydentowi Komorowskiemu - Bóg zapłać sprawiedliwie.
WSI? i GRU? za zamordowanie 96 osób w Smoleńsku - Bóg zapłać sprawiedliwie.
"Gazecie Wstrętnej" za zaszczucie i prześladowanie, a także "nieznanym sprawcom" za zamordowanie doktora Dariusza Ratajczaka - Bóg zapłać sprawiedliwie za działania "seryjnego samobójcy" i jego ofiary śmiertelne - Bóg zapłać sprawiedliwie
za opluwanie Polski i polskości - Bóg zapłać sprawiedliwie
za niszczenie wolności i wolnych mediów - Bóg zapłać sprawiedliwie
za niszczenie polskiej gospodarki, za głód polskich dzieci, za doprowadzenie do wielu samobójstw ludzi nie posiadających środków do życia - Bóg zapłać sprawiedliwie (może nie aż tak, bo tego nikomu nie życzę - jak pisze Maria Simma, że Bóg ludzi doprowadzających innych do samobójstw może ukarać nawet wiecznym potępieniem) za nieprzyjmowanie ludzi, chorych, starszych i bezdomnych do szpitala - Bóg zapłać sprawiedliwie przedstawicielom wymiaru niesprawiedliwości (tak!, tak!) za wszystkie matactwa, przekręty i krzywdy ludzkie - Bóg zapłać sprawiedliwie za doprowadzenie wielu ludzi do nędzy i bezdomności - Bóg zapłać sprawiedliwie za bezlitosne, brutalne i nieludzkie eksmisje ludzi często starszych lub chorych - Bóg zapłać sprawiedliwie za przekręty, afery, niszczenie zakładów pracy - Bóg zapłać sprawiedliwie
za walkę z Panem Bogiem, z religią, za cenzurowanie homilii - Bóg zapłać sprawiedliwie panu Palikotowi za wzywanie do morderstw, za agresję i chamstwo - Bóg zapłać sprawiedliwie

Poczytajcie sobie adresaci tych słów napisanych przeze mnie w bezsilności i rozpaczy, to co napiszę poniżej.
Tak, jak napisałem nie będę Was straszył piekłem, ale bądźcie pewni, że Pan Bóg już na tej ziemi wbrew pozorom nie tak rzadko wymierza swoją sprawiedliwość.

Poczytajcie sobie ten tekst, co spotkało tych którzy w 30 r. na dziedzińcu Piłata krzyczeli: Ukrzyżuj Go, Ukrzyżuj Go - http://www.ultramontes.pl/Krew.htm i http://www.ultramontes.pl/Holzwarth_Zburzenie_Jerozolimy.htm i nie bądzcie tacy pewni siebie!

A potop, siarka i ogień nad Sodomą i Gomorą, pomieszanie języków na wieży Babel, plagi egipskie, niewola asyryjska Izraelitów i babilońska Judejczyków, a kara na króla babilońskiego Baltazara za zbezczeszczenie naczyń zrabowanych w świątyni jerozolimskiej? A co się stało z Neronem, prześladowcą chrześcijan? Po objawieniach w La Salette karą był nieurodzaj i głód. Po objawieniach w Licheniu karą była epidemia cholery.

Ps. A do społeczeństwa i do rządzących też pewna uwaga. W Starym Testamencie, gdy król i naród izraelski "pełnili to, co słuszne w oczach Pana" sprawy szły ku dobremu, w przeciwnym wypadku nie. Syn Salomona Roboam, w pewnym momencie sprzeniewierzył się Panu Bogu kultem bóstw pogańskich. Pan Bóg ukarał go najazdem faraon egipskiego Szeszonka na Judeę, który dokonał poważnego złupienia Jerozolimy. Roboam się ukorzył przed Panem Bogiem, toteż Pan Bóg darował grzech, ale pozostawił jego konsekwencje: Roboam był odtąd wasalem króla egipskiego. A Pan Bóg przez proroka Szemajasza powiedział: Staną się sługami króla egipskiego, żeby poznali różnicę pomiędzy służbą u Mnie a służbą królestwom innych ziem.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

7 grudnia 2012

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak