Skip to main content

Orędzie Wilsona do Kongresu US

portret użytkownika Z sieci
President_Woodrow_Wilson_by_Harris_&_Ewing,_1914-crop.jpg

8.stycznia 1918 Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (używał oficjalnie imienia Woodrow) skierował do Kongresu USA swe Orędzie w sprawie warunków pokoju w Europie. W pkcie 13. stwierdził: „należy stworzyć niezależne państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.” Woodrow Wilson słusznie nazywany jest jednym z „Ojców niepodległości Polski”. Niestety, to nie on ma ulicy w Łodzi – ma ją „grabarz naszej niepodległości” Franklin D. Roosevelt. I tak zapewne będzie, póki z naszej Rady Miejskiej nie znikną bezpośredni potomkowie wiernej Stalinowi komuny i wychowankowie nauczycieli historii rekrutujących się z dawnych pracowników Wydziałów Propagandy Komitetów Wojewódzkich, Miejskich i Dzielnicowych PZPR. Niestety, „Solidarność”, mimo rezolucji przyjętej na II Krajowym Zjeździe Delegatów w 1990 nie zdołała zapobiec temu transferowi „fachowców” do szkolnictwa. I mamy tego skutki.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

8 stycznia 2021

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak