Skip to main content

Rocznica Powstania w Getcie

portret użytkownika Z sieci

Getto Warszawskie w szczytowym momencie zamieszkiwało ponad pół miliona Żydów. Było to największe getto nie tylko w Polsce ale w całej okupowanej przez Niemców Europie. W momencie wybuchu Powstania (19.04.1943) żyło tam już tylko ok. 50-70 tys. ludzi. Bezpośrednim powodem zamiar fizycznej likwidacji Getta przez administrację niemiecką. Akcję zbrojną podjęło kilkuset bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej (o sympatiach socjaldemokratycznych) oraz Żydowskiego Związku Wojskowego (prawicowego, założonego przez b.oficerów Wojska Polskiego). Powstanie wybuchło o godz. 6.00 19.kwietnia 1943 r., gdy na teren Getta wkroczyły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne pod dowództwem Ferdinanda von Sammern-Frankenegga, wspierane przez kolaboranckie formacje ukraińskie i łotewskie. Akcję likwidacji Getta nadzorował dowódca SS i Policji w Okręgu Warszawskim gen. Jurgen Stroop. Żydzi zdawali sobie sprawę z braku nadziei na zwycięstwo, uznali jednak, że mają do wyboru tylko rodzaj śmierci oraz możliwość zemsty na swych katach. Za symboliczny koniec istnienia Getta Niemcy uznali wysadzenie w powietrze Wielkiej Synagogi na ul. Tłomackie 16.maja. Walki zbrojne trwały do czerwca. Części powstańcom udało się zbiec do lasu i tam podjąć walkę partyzancką, niektórzy trafili do obozu na Gęsiówce, większość zginęła w walce. Za ostatniego dowódcę Powstania uważa się Marka Edelmana, późniejszego lekarza, działacza opozycji anty-PRLowskiej i członka Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, wieloletniego mieszkańca Łodzi..

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

20 kwietnia 2020

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak