Skip to main content

Pan Premier nie powinien zmieniać sensu programu swego rządu…

portret użytkownika Z sieci

Przyznaję, zdumiał mnie apel p. Premiera o to, by ludzie bardziej zasobni rezygnowali z ubiegania się o świadczenie z Programu 500+ na pierwsze dziecko. Program 500+ po objęciu wszystkich dzieci BEZWARUNKOWO, tzn bez uwzględniania statusu dochodowego rodziców, został oczyszczony z tych elementów, które nadawały mu pewne cechy „socjalu”. Stał się naprawdę programem promującym posiadanie dzieci. Przy okazji zlikwidowana została tzw. pułapka socjalna zniechęcająca rodziny uboższe do starania się o wyższe dochody z własnej aktywności oraz usunięty został silny bodziec do zachowań niemoralnych, tzn. do ukrywania rzeczywistego poziomu swych dochodów i oszukiwania nas wszystkich. Przy okazji – mam nadzieję – powinny zmniejszyć się radykalnie koszty obsługi programu. Bo już nie trzeba będzie sprawdzać, czy ktoś spełnia kryterium niskich dochodów i weryfikować tego co jakiś czas. Uważam, że nikt, kto ma choćby jedno dziecko, nie powinien rezygnować z korzystania ze świadczenia. Apelowanie o to uważam za nieporozumienie lub za niezrozumienie sensu

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

14 marca 2019

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak