Skip to main content

Zmarł Jan Olszewski

portret użytkownika Z sieci
Jan_Olszewski_wikipedia.jpg

Rząd Jana Olszewskiego dokonał zasadniczego przełomu w polskiej polityce zarówno wewnętrznej jak i zagranicznej. To dzięki Janowi Olszewskiemu i jego rządowi wyraźnie została postawiona sprawa przystąpienia Polski do najważniejszych instytucji świata zachodniego: do NATO i do Wspólnoty Europejskiej – późniejszej UE. Stanowczo zostały odrzucone pomysły na różne NATO-bis i Unia-bis, oznaczające de facto pozostawanie „w przedsionku” zachodniego świata. Rządowi Jana Olszewskiego zawdzięczamy bezwarunkowe wycofanie się okupacyjnych wojsk sowieckich (a następnie rosyjskich) z terenu Polski. Nie zgodziliśmy się ani na powstanie spółek polsko-rosyjskich (czyli „NKWDowsko-SBckich”) na majątku dawnych baz sowieckich ani to, że to my mielibyśmy sołdatom sowieckim zbudować mieszkania w ich ojczyźnie. Pierwsza sprawa skutecznie blokowałaby nasze starania o członkostwo w NATO, druga stanowiłaby obciążenie ówczesnego budżetu państwa ponad jego możliwości. A poza tym obydwie były niemoralne: kraj okupowany nie powinien fundować mieszkań okupantom ani zgadzać się na dalsze funkcjonowanie ich służb na swoim terenie. Rząd Olszewskiego ponadto w sposób bezpośredni sprzeciwił się obecności byłych donosicieli w życiu publicznym naszego kraju. Swój udział w tym rządzie uważałem i uważam za wielki zaszczyt i za wielką, wykorzystaną szansę na rzetelną służbę mojej Ojczyźnie.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

8 lutego 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak