Skip to main content

Kolejne wypaczenie przykazania miłości

portret użytkownika Jacek Łukasik

I chyba dużo poważniejsze niż tak krytykowane przeze mnie pobłażliwość dla zła i sentymentalizm. Cóż takiego? Antropocentryzm, czyli stawianie człowieka ponad Boga. Dla mnie człowiek pisany przez wielkie C to najohydniejszy i najwstrętniejszy pogański bałwan!

Drażni mnie okropnie, jak ktoś plecie androny, że najważniejszym przykazaniem jest miłość bliźniego. Ktoś zapomina, że to Pana Boga należy miłować ponad wszystko, jak mówią słowa pieśni: „Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego”. „Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne na właściwym” – Św. Augustyn. I człowiek interpretuje to po swojemu. Lekceważy pierwsze trzy przykazania Dekalogu, bo co tam jakiś Pan Bóg. Człowiek ponad wszystko! I wg tej chorej logiki, to krzywe spojrzenie na kogoś w nerwach to niesamowita zbrodnia, opuszczenie zaś niedzielnej Mszy Świętej to fraszka.

Nazwanie satanistą kogoś, kto wzywa do profanacji Hostii to straszliwe wykroczenie przeciwko miłości bliźniego. Natomiast dosłowne deptanie Boga wg takich osób – a cóż to wielkiego. Muszę jednak takie osoby niesamowicie zmartwić. Matka Teresa z Kalkuty, znana z wielkiej pomocy najuboższym stwierdziła, że swoją działalność prowadzi z miłości do Chrystusa. Miłość bliźniego nie jest więc najważniejszym przykazaniem, tylko jednym z najważniejszych. Pod rozwagę poddaję tekst z Mądrości Syracha:

Prawo i ofiary

1. Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
2. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.
3. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.
4. Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się]1 według przykazania.
5. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.
6. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
7. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!
8. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!
9. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!
10. ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie.

Ps. Niestety, obecnego Papieża postrzegam jako wyjątkowo radykalnego antropocentrystę.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

7 marca 2016

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak