Skip to main content

Święta Anna, babcia Jezusa

portret użytkownika Małgorzata K
w.Anna_.jpg

Żywot świętej Anny
Według starego podania św. Anna urodziła się w Judei, jej rodzinny dom to Betlejem. Rodzice - Natan i Maria, potomkowie królewskiego rodu Dawida nie byli bogaci, ale Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie. Poślubiła Joachima z pokolenia Dawidowego, który wychowywał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo jako związek święty, złączony przez Boga. Byli bardzo szczęśliwi, ale przez dwadzieścia lat małżeństwa nie doczekali się potomstwa.

Pewnego dnia Anna udała się do ogrodu i głęboko się modliła, wtedy ukazał się Anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka. Urodziła dziewczynkę, której nadano imię Maryja, Kiedy dziewczynka podrosła Anna wypełniła ślubowanie, udała się z mężem Joachimem i córką Maryją do Jerozolimy, wprowadzili córkę do świątyni i poświęcili ją na służbę Boga.
Według podań Anna żyła z Maryją i Józefem w Nazarecie i dożyła 80 lat życia. Gdy umierała pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu ducha swego i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa, przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano koło św. Joachima w Dolinie Jozafata.

Anna była wzorem i przykładem życia dla wszystkich małżonek. Jest patronką szczęśliwego małżeństwa i dzieciństwa, matek, wdów, kobiet oczekujących dziecka. Na wizerunkach często przedstawiana jest z książką – symbolem nauki.

Wszystkim Annom, aby miały za wzór.

4.75
Ocena: 4.8 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak