Skip to main content

A może to też jest szansa na zwiększenie roli i znaczenia ojców?

portret użytkownika Jacek Łukasik

A w jaki sposób? Poprzez propagowanie i rozpowszechnienie kultu Opiekuna, a w sensie prawnym poniekąd i Ojca Pana Jezusa. Chodzi oczywiście o św. Józefa, o którym przepięknie wyraził się w książce „Jezus z Nazaretu” Ojciec Święty Benedykt XVI. Stwierdził, że „Bóg Ojciec podzielił się Swoim Ojcostwem ze Świętym Józefem”. Św. Józef bez wątpienia spełnił wzorowo rolę Ojca Rodziny. W prawidłowy sposób bowiem odzwierciedlał charakter i przymioty Boga Ojca. Ocalił przybranego Syna przed utratą życia. Charakterystyczne, że Pan Bóg sprawę ucieczki do Egiptu i później powrotu do Ziemi Izraela powierzył przez Anioła, nie Maryi a Józefowi. Maryja i Jezus ufnie, posłusznie podążali za Nim pewni Jego troski, opieki i obrony przed niebezpieczeństwami.

Zwraca uwagę także okoliczność znalezienia Pana Jezusa po trzech dniach pobytu w świątyni. Jezus usłyszał wtedy słowa przygany od Matki. Ojciec natomiast zdawał się być Człowiekiem, na którym można polegać i oprzeć się. Bardzo aktualny wzór do naśladowania dla ojców w ich kontaktach z dziećmi, zwłaszcza z synami. Charakterystyczna była także dbałość Matki o autorytet i uczucia Ojca, postawione na pierwszym miejscu, wyrażona słowami „Ojciec Twój i Ja szukaliśmy Ciebie z bólem serca”. (To jest z kolei wspaniały wzór postępowania dla żon i matek).

Święty Józef także nauczył Pana Jezusa pracy i Swojego zawodu. Ewangelia nazywa Jezusa „Cieślą”. Można tu także dostrzec wzór i przykład stałego i dobrego kontaktu Ojca z Synem.

Święty Józef najprawdopodobniej zmarł przed chrztem i rozpoczęciem publicznej działalności Pana Jezusa (w weselu w Kanie Galilejskiej uczestniczyli Jezus, Maryja i Apostołowie – brakuje wzmianki o Józefie).

Z drugiej strony jednak, o ile Ewangelia Łukasza o dzieciństwie Pana Jezusa mówi z punktu widzenia Maryi (św. Łukasz według tradycji swoje informacje o życiu Pana Jezusa czerpał bezpośrednio od Niej), o tyle Ewangelia Mateusza informuje o dzieciństwie Pana Jezusa z punktu widzenia Świętego Józefa.

Pan Jezus bardzo wysoko nagrodził Swojego ziemskiego Ojca (w sensie prawnym oczywiście). Będąc Bogiem jako Dziecko był posłuszny nie tylko Ojcu Niebieskiemu i Matce, ale także Świętemu Józefowi jako „Człowiekowi prawemu i sprawiedliwemu”. Wiele osób twierdzi, że modlitwa do Św. Józefa jest bardzo skuteczna, gdyż Pan Jezus z reguły nie odmawia nie tylko prośbom Swej Matki, ale także i Opiekuna. Szczególną skuteczność przypisuje się modlitwie do Świętego Józefa o dobrą żonę lub dobrego męża.

Sądzę, że warto poważnie rozważyć pytanie postawione przeze mnie w tytule.

Ps. Istnieje powieść Jana Dobraczyńskiego o św. Józefie pt. „Cień Ojca”. Wstrząsa tam scena, gdy św. Józef widzi ludzi ukrzyżowanych za bunt przeciwko Archealosowi (synowi i następcy Heroda Wielkiego). Modli się o to, aby taka męka spotkała raczej Jego niż Jego przybranego Syna.

Jacek: http://terazmaskulizm.blog.onet.pl/

24 listopada 2013

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak