Skip to main content

Akademicki Biuletyn Ekumeniczny „Charis” – ostrzeżenie

portret użytkownika Jacek Łukasik
mamipulacja.jpg

I to nie tyle przed samym biuletynem, co szczególnie przed jednym z jego wydawców. Pismo wychodzi lub wychodziło (nie orientuję się, czy jeszcze jest wydawane), od 1977 r. Wydawcami są (lub byli) Sekcja Ekumeniczna Katolickiego Ośrodka Studenckiego oraz Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata Maitri.

Zatrzymam się tu na chwilę nad tym ostatnim, zanim odeślę do Kogoś bardziej kompetentnego ode mnie. Wiele obaw budzi ideologia Ruchu Maitri podszywającego się pod ruchy katolickie, zbierającego pieniądze na potrzeby biednych (działalność rzekomo w duchu bł. Matki Teresy z Kalkuty). Pikanterii sprawie dodaje jednak fakt, że sama Matka Teresa poczuła się zmuszona oficjalnie zaprzeczyć, iż uprawniła kogokolwiek do zbiórek pieniędzy na cele swojej misji. Ruch „Maitri” poza tym propaguje synkretyzm religijny utożsamiając lub zrównując Chrystusa z hinduskim bogiem Kriszną lub plemiennymi bóstwami afrykańskimi. Wszystko w ruchu Maitri sprowadza się do pomocy materialnej bliźniemu.

Lekceważy się natomiast niesienie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie i ewangelizację. Prowadzi to do indyferentyzmu, czyli obojętności religijnej. Daleki od niej był Jan Paweł II, który po wizycie w Indiach powiedział: „Dialog jest trudny. Może on mieć miejsce z poszczególnymi Hindusami, ale nie z hinduizmem jako takim, ponieważ religia ta nie posiada żadnej struktury„. Bardziej kompetentnie ode mnie na ten temat wypowiada się Specjalistka Najwyższej Klasy -Siostra Zofia Michaela Pawlik http://www.effatha.org.pl/zagrozenia/maitrii.htm.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z Jej tekstem.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

31 października 2013

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak